Godter fra OK15

En uges ekstra barsel til fædre, tryghed ved afskedigelse og ret til fridage, hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet. Det er nogle af resultaterne af overenskomstfornyelsen (OK15), der trådte i kraft den 1. april 2015 til gavn for sygeplejerskernes arbejdsvilkår.

Oprettet: 13.05.2015
Camilla Bech Madsen, cbm@dsr.dk

Et flertal af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte tidligere på året ja til overenskomstresultatet på det regionale og kommunale område. Flere ændringer trådte i kraft den 1. april 2015, og det giver nu en række fordele til sygeplejerskerne.

I ligestillingens navn får fædre og medmødre til børn, der er født den 1. april 2015 eller senere, en ekstra uges barsel. Det betyder, at de fremover har syv ugers øremærket forældreoverlov med løn. Det er et resultat, der glæder formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Der er ingen tvivl om, at resultatet er et skridt i den rigtige retning for ligestillingen. Ikke mindst fordi, at det giver far mulighed for at tage mere del i barslen og omsorgen for børnene,” siger Grete Christensen og forklarer, at hvis far ikke holder sin uges ekstra orlov med løn, så har mor fortsat mulighed for at holde den på barselsdagpenge.

Tryghed ved afskedigelse
Bliver du afskediget på grund af fx budgetbesparelser, personalereduktioner eller andre forhold, der knytter sig til virksomhedens forhold, har sygeplejersker nu mulighed for at søge om et beløb på op til 10.000 kroner. Penge, der skal bruges til efteruddannelse, kompetenceudvikling, individuel rådgivning mm. Dansk Sygeplejeråd er nemlig blevet en del af tryghedspuljen på det kommunale område fra 1. april 2015.

Læs mere om Tryghedspuljen. Her kan du også se et inspirationskatalog med kurser, der kan være relevante for sygeplejersker, som er blevet afskediget.

Fravær ved barns hospitalsindlæggelse
Som forældre har I nu ret til fem ekstra fridage med løn, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet den 1. april 2015 eller senere. Det betyder, at forældre til sammen har ret til 10 fridage. Øvrige vilkår er uændret. Tjenestefriheden gælder ikke ved ambulant behandling.

Læs mere om OK15