Gravide skal begrænse natarbejde

Arbejdstilsynet slår i ny vejledning fast, at natarbejde bør begrænses for gravide – og at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre det.

Oprettet: 02.09.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Arbejdstilsynet opdaterer nu sin vejledning om gravide og ammendes arbejdsmiljø med et afsnit om natarbejde. Det sker efter, at forskning blandt mere end 22.000 gravide fra 2019 har vist, at natarbejde kan øge risikoen for ufrivillig abort eller at den gravide bliver syg.

Forskningen dokumenterer blandt andet, at mere end én nattevagt om ugen kan øge risikoen for ufrivillig abort for gravide.

Derfor kan det være nødvendigt at ændre den gravides arbejdstid, og det er baggrunden for, at Arbejdstilsynet har præciseret, at det er arbejdsgiverens ansvar, at den gravide medarbejders natarbejde planlægges, så det ikke udgør en risiko for den gravides sikkerhed og sundhed.

”Det er godt nyt for alle gravide medarbejdere. Dansk Sygeplejeråd har siden den nye forskning kom frem sidste år, presset på for at få skærpet arbejdsgiverens ansvar for gravide medarbejderes sikkerhed”, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.


Arbejdsgiverens pligt og den gravides ret

Med den nye vejledning får arbejdsgivere et tydeligere ansvar for at indrette arbejdet mest hensigtsmæssigt for gravide medarbejdere bla. med øget fokus på fx kortere vagter og at minimere eller at blive fritaget for natarbejde.

For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at medarbejderne orienterer deres leder om, at de er gravide i god tid, så arbejdet kan tilrettelægges bedst muligt for at få taget de nødvendige arbejdsmæssige hensyn.

”Det er vigtigt, at gravide tager snakken med deres leder. Men det er mindst lige så vigtigt, at arbejdsgiverne tager ansvaret på sig og sikrer, at gravide medarbejdere trygt kan gå til deres leder og tage snakken, uden at de skal frygte for deres arbejdssituation” siger Anni Pilgaard.

Det kan i første omgang ske ved, at arbejdspladsen sikrer, at der i arbejdspladsvurderingen er et afsnit, der omhandler vurdering af arbejdsmiljøet i forhold til gravide.

Dansk Sygeplejeråd vil følge området for at se, hvordan den nye vejledning bliver anvendt i praksis. 

Læs AT's vejledning