Grete Christensen nyt medlem af Etisk Råd

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen er et af syv nye medlemmer af Etisk Råd. Dermed skal hun fra 1. januar og tre år frem være med til at rådgive og skabe debat om etiske spørgsmål inden for blandt andet sundhed.

Oprettet: 20.12.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Bax Lindhardt

Hvordan skal vi forholde os til aktiv dødshjælp? Og skal en kvinde kunne genskabe sin mødom? Det er spørgsmål som disse, som Etisk Råd tager stilling til, og fra januar 2020 med syv nye rådsmedlemmer.

Et af dem er Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Jeg er meget beæret over at være udpeget til Etisk Råd og går til opgaven med stor ydmyghed. Jeg glæder mig meget til at være med til at gå ind i nogle af de etiske dilemmaer, vi står over for som samfund og mennesker. For eksempel grænserne for, hvad vi kan bruge nye teknologier til.”

Det er Etisk Råds opgave at rådgive og skabe debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Rådet tager samtidig stilling til etiske spørgsmål, der har med sundhedsvæsenet at gøre.

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode og er en blanding af fag- og lægpersoner. 9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet).
 

Nye medlemmer af Etisk Råd
  • Mette Reissmann, tidligere folketingsmedlem
  • Knud Kristensen, formand for SIND
  • Merete Nordentoft, klinisk professor ved Region Hovedstadens Psykiatri
  • Eske Willerslev, DNA-forsker og professor ved Københavns Universitet Center for Geogenetik
  • Berit Andersen, professor i screening og ledende overlæge ved Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
  • Søren Møller, formand for Collective Impact, Det åbne land som dobbelt ressource' og tidligere direktør i Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)
  • Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd


 

  •