Håndtering af UTH’er skal undersøges i hele landet

Sygeplejersker på Rigshospitalet er frustrerede over, at ledelsen har afvist deres UTH'er, inden de kom videre i systemet. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu undersøge, om det er et generelt problem på landets hospitaler.

Oprettet: 04.03.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Foto: Pressefoto

Undersøgelsen kommer som reaktion på, at flere sygeplejersker på hjerteintensiv afdeling på Rigshospitalet stod frem i TV2 søndag og fortalte om deres oplevelser af, at ledelsen på hospitalet har afvist utilsigtede hændelser (UTH) i systemet på et fejlagtigt grundlag.

Ifølge TV2 har ledelsen afvist 156 indberetninger, hvoraf 56 var af en sådan karakter, at det aldrig burde være sket. Samtidig fortæller sygeplejerskerne, at de oplever, at deres daglige ledelse kommenterer på indberetningerne. Sygeplejerske Vicki Flygenring Gudmandsen havde blandt andet indberettet en situation, hvor en patient på grund af personalemangel ikke fik medicin til tiden og ikke fik taget vigtige blodprøver. Men rapporteringen blev afvist i systemet af en læge på afdelingen.

”Han sagde til mig, at han i samråd med ledelsen ikke mente, at det var en utilsigtet hændelse”, siger hun til tv2.dk.  

Alvorligt tillidsbrud

”Det er en alvorlig sag, hvis ledelsen sidder og sorterer i de utilsigtede hændelser. Det må ikke ske. Det er enormt vigtigt, at systemet bliver brugt til læring og at indberetningerne bliver taget alvorligt. Ingen skal opleve at blive prikket på skulderen af ledelsen, når de samvittighedsfuldt har indberettet en UTH”, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Hun peger på, at hele systemet med utilsigtede hændelser er oprettet som et lærende system, og netop ikke for at straffe de der indberetter. Den tillid til, at det ikke har ansættelsesmæssige konsekvenser at fortælle om fejl eller potentielle fejl, er afgørende for arbejdet med patientsikkerheden.

”Ledelsen har et stort ansvar for at sikre tilliden til systemet. Systemet er indført for at vi kan lære af eventuelle fejl, og den læringskultur er vigtig for arbejdet med patientsikkerheden. Det er alvorligt, når sygeplejersker og andre medarbejdere oplever, at systemet svigter – og det skal der rettes op på. Derfor forventer vi, at Styrelsen for Patientsikkerhed får styr på, at UTH’erne håndteres korrekt – i hele landet”, siger Grete Christensen.

Politisk opfølgning

Udover den kommende undersøgelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den myndighed, der håndterer de indberettigede UTH’er, har Enhedslisten stillet §20 spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Ministeren skal svare på, om det er et landsdækkende problem, at de enkelte ledelser på landets sygehuse har mulighed for at afvise utilsigtede hændelser i systemet.

Læs TV2’s dækning af sagens på Rigshospitalet på tv2.dk

Læs også: