Hårdt tiltrængt med ekstra midler til de sværest psykisk syge

Det er positivt at regeringen som en del af psykiatriplanen vil afsætte faste midler til de mest syge børn, unge og voksne i psykiatrien. 50 nye sengepladser kommer dog ikke til at løse problemet alene. De er et skridt på vejen, der samtidig kalder på uddannelse af flere specialuddannede sygeplejersker.

Oprettet: 20.08.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Death to The Stock Photo, The farm

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til de mest syge patienter i psykiatrien, skriver Politiken i dag. Pengene er en del af regeringens varslede psykiatriplan og er øremærket to initiativer. Dels til specialiserede teams i børne- og ungdomspsykiatrien, der skal forebygge tvangsindlæggelser og brug af tvang. Dels en ny type intensive sengeafsnit til de mest plagede psykisk syge voksne borgere, hvor der forventes 50 nye sengepladser.    

”Medarbejdere og patienter i psykiatrien venter med længsel på en samlet psykiatriplan, og det er glædeligt, at der nu afsættes penge til de mest syge patienter. 50 nye sengepladser er et vigtigt skridt, men de kommer ikke til at løse problemerne alene. Som det er i dag udskrives der hele tiden patienter for tidligt, og det er helt urimeligt over for både patienter og ansatte”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hun anbefaler, at udmøntningen af de 50 nye pladser sker i tæt samarbejde med dem, der ved, hvor skoen trykker, det vil sige regionerne og de fagprofessionelle. Derudover er det vigtigt, at der i den kommende psykiatriplan også bliver afsat ressourcer til at få løftet kompetencerne i psykiatrien.

”Det kræver særlig viden at omgås og hjælpe borgere med psykiske problemer og sygdomme, og derfor er det helt afgørende, at der er de rette kompetencer til stede. Vi ved, at sygeplejersker med den rette efteruddannelse kan gøre en kæmpe forskel for denne gruppe af borgere. Derfor er det helt afgørende at flere sygeplejersker får specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje”, siger Grete Christensen.

Psykiatriplan bør styrke tidlige indsatser

Udover de 50 nye sengepladser går de 100 millioner kroner også til at forebygge tvangsindlæggelser og brugen af tvang i børne- og ungdomspsykiatrien. Grete Christensen roser initiativet:

”Det er positivt, at regeringen fokuserer på at forebygge tvangsindlæggelser og brugen af tvang i børne- og unge psykiatrien. Målet må dog være, at færre børn og unge har brug for at blive indlagt, og det kræver en langt stærkere indsats i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing. Det håber vi bliver en del af den psykiatriplan, som vi ser meget frem til at modtage inden længe”, siger Grete Christensen.

De 100 millioner kroner som regeringen nu vil afsætte er permanente midler på den kommende finanslov og led i den psykiatriplan, der ifølge sundhedsministeren præsenteres i september. Pengene kommer oven i 200 mio. kroner, som blev øremærket psykiatrien ved økonomiforhandlingerne med regionerne tidligere på året.