Hædret for et godt arbejdsmiljø

12 arbejdspladser var nomineret til Arbejdsmiljørådets pris, og fire af dem modtog den 8. april Arbejdsmiljøprisen inden for kategorierne: arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær og unge og nyansattes arbejdsmiljø.

Oprettet: 09.04.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Jordemødre fra Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital tog imod Arbejdsmiljøprisen i kategorien "unge og nyansattes arbejdsmiljø".

12 arbejdspladser var nomineret til Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris, heriblandt fire sygeplejerskearbejdspladser, men da priserne blev uddelt mandag den 8. april, var der desværre ingen priser til sygeplejerskearbejdspladserne. De måtte i stedet nøjes med de flotte normeringer.  Vinderne af priserne inden for fire forskellige kategorier var:

  • Prisen for at forebygge arbejdsulykker: Grossistvirksomheden Lemvigh-Müller A/S
  • Prisen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø: Entreprenørvirksomheden Adserballe & Knudsen A/S  
  • Prisen for at forebygge muskel- og skeletbesvær: Odense Kommune Dagtilbud  
  • Prisen for at forbedre arbejdsmiljøet for unge og nyansatte: Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital

En god start på arbejdslivet

Unge- og nyansattes arbejdsmiljø var temaet på Arbejdsmiljørådets temadag, hvor priserne blev uddelt. Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital, som fik prisen inden for kategorien "unge og nyansattes arbejdsmiljø" er Danmarks største fødeafdeling. De har arbejdet med at vende en situation med dårlig trivsel og mangel på jordemødre til, at de har fuld normering og flere ansøgere, end de kan ansætte. Det har de gjort ved at satse på at give nye jordemødre en bedre start på arbejdslivet.

Fødeafsnittet har indført systematisk introduktion og følgevagter med en mentor, som er en erfaren jordemoder.

Erfaringerne var Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital stemmer overens med forskning og undersøgelser på sygeplejerskeområdet, der også viser, at introduktion af nyuddannede er et vigtigt indsatsområde, hvis man vil fastholde og rekruttere. BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, BFA, har bl.a. på baggrund af den forskning udarbejdet en guide for den gode modtagelse af nye medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet

Forebyggelse af lidelser i muskler og skelet

Odense Kommunes Dagtilbud vandt prisen inden for muskel- og skeletbesvær. De har reduceret antallet af løft og små tryk, som ved mange gentagelser kan medføre slidgigt. Odense Kommune har fokuseret på uddannelse og indretning. Alle arbejdspladser inden for kommunens dagtilbudsområde har mindst én såkaldt ergonomivejleder. Vejlederne skal igennem en uddannelse på tre dage, hvor de får viden om anatomi, fysiologi, ergonomi og børns motoriske udvikling.

Neurologisk Afsnit på Regionshospitalet i Viborg var også nomineret til prisen inden for kategorien muskel- og skeletlidelser.  De har forebygget ulykker og nedslidning af personalet i forbindelse med forflytninger af patienter. Ledelsen har investeret 60.000 kr. i nye hjælpemidler og undervisning af personalet. Til gengæld har man fået mindre sygefravær, større arbejdsglæde og et overskud på bundlinjen på 200.000 kr. 

Se videoer og læs om de nominerede på Arbejdsmiljørådets hjemmeside, hvor de præsenterer deres projekter.

Læs mere om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer