Hænger det sammen for dig? Mød DSR på Folkemødet

Dansk Sygeplejeråd er med på Folkemødet på Bornholm den 14. - 17. juni. Her sætter vi fokus på sygeplejerskers vigtige rolle med at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Oprettet: 13.06.2018

Sammenhæng for patienterne er et af de helt store emner i sundhedsvæsnet. Dansk Sygeplejeråd sætter fokus på det tema i flere debatter og events på Folkemødet. Vi stiller det samlende spørgsmål: ”Hænger det sammen for dig?” med udgangspunkt i sygeplejerskernes mange roller og muligheder for at skabe sammenhæng.

Sygeplejersker tager bl.a. ansvar for koordination på tværs af indsatser og sektorer og styrker patienten i mestring af egen sygdom. På den måde er de med til at skabe et sammenhængende og trygt patientforløb, der er afgørende for borgerens behandling og oplevelse af kvalitet.

 

Her kan du møde DSR på Folkemødet

Vi er en del af Det Fælles Sundhedstelt sammen med 12 andre sundhedsorganisationer, men vi deltager selvfølgelig også i en række forskellige arrangementer og debatter uden for teltet.

DSR debatterer bl.a. disse emner:

  • Hænger det sammen for kommunal og regional akutsygepleje?
  • Ulighed i sundhed – hvem har ansvaret?
  • Musketerernes kamp – Fremtidens Den danske model – Stærkere end nogensinde?
  • En Moderne Psykiatri - hvordan sikrer vi god mental sundhed?

DSR inviterer desuden til Politisk Pubquiz og Fællessang torsdag med bl.a. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), Astrid Krag (S), Andreas Rudkjøbing (Lægeforeningen) og Karen Stæhr (FOA).

Se alle de arrangementer, Dansk Sygeplejeråd deltager i.

Vi håber at se dig, hvis du er med på Folkemødet!

Sammenhæng i sundhedsvæsenet - DSR mener:
  • Sygeplejersker skaber sammenhæng i patientforløbet – bl.a. ved at tage ansvar for koordination på tværs af indsatser og sektorer og ved at styrke patienten i mestring af egen sygdom.
  • Et sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb skal tage afsæt i hele patientens livssituation, behov og ønsker – og anerkende betydningen af både behandling, pleje, opfølgning, omsorg, rehabilitering m.v.
  • Patientinddragelse er et nøglebegreb i helhedsorienterede forløb.
  • Udvikling og udbredelse af nye sygeplejerskeroller vil styrke sammenhængende patientforløb, fx forløbskoordinatorer, APN sygeplejersker og faste kontaktpersoner.
  • Barrierer i form af økonomiske strukturer, juridiske rammer og manglende relevant data skal fjernes.

 

Se mere om DSR på Folkemødet