Handlekraftig diskussion: Vi skal turde miste kontrollen

Dagens ord var fællesskaber af alle forskellige slags – og debat om mulighederne for at skabe en bedre forbindelse mellem top og bund i både organisationen og i samfundet.

Oprettet: 16.05.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Kongresdeltager giver sit besyv med om handlekraftige fællesskaber
Foto: Søren Svendsen

Det var ikke det sædvanlige valg til en morgensang, da arrangørerne af Dansk Sygeplejeråds kongres åbnede den tredje dag med sang.

Men den gamle arbejder-slagsang ’Når jeg ser et rødt flag smælde’ var med sin opildnende tekst det naturlige valg til dagens tema om ’handlekraftige fællesskaber’.

Anni Pilgaard
Næstformand Anni Pilgaard åbner for debatten om de handlekraftige fællesskaber.
Foto: Søren Svendsen
”Vi vil gøre brug af handlekraftige fællesskaber på alle niveauer. Både på arbejdspladsen, regionalt og nationalt. Vi skal på den måde frem på banen for at varetage sygeplejerskernes interesser. For sygeplejerskerne fortæller os, at de ønsker bedre sammenhæng mellem top og bund,” sagde næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, da hun åbnede debatten.

Med et citat af Marschall Ganz sagde næstformanden, at ”det handler om lederskab”, når fællesskaber skal være inkluderende og om at finde energien, der hvor den er.

”For betingelserne kan blive forbedret. Og vi har taget de første skridt med processen i ’Sammen om DSR’. Men vi skal turde at ville endnu mere nyt. De involverende og inkluderende fællesskaber kan være en vej frem, når vi skal stille os til rådighed for vores medlemmer. Stærke fællesskaber skaber retning, rammer, råderum og gode relationer,” sagde Anni Pilgaard.

Fællesskab førte til en plads i regionsrådet

For at varme op til debat blev der afspillet en video om ’handlekraftige fællesskaber’. Den leverede frisk inspiration fra en sygeplejerskeklub i Mariagerfjord, et idékatalog samlet af sygeplejersker til politikerne i Nordjylland, fællesskabet i Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, et ledernetværk der giver faglig sparring og græsrodsbevægelsen Change Day.

Derefter blev ordet givet frit til en debat, der havde et nyt islæt ved sig: Som det eneste sted på kongressen foregik debatten mellem både kongresdelegerede og gæster. Gæsterne havde under denne debat som noget nyt også taleret og mulighed for at dele deres egne historier om - eller idéer til - handlekraftige fællesskaber, der skaber resultater.

Læs hele Anni Pilgaards tale

Fællestillidsrepræsentant Henrik Ørskov fra psykiatrien i Risskov ved Aarhus fortalte om, hvordan en hård sommer 2016 førte til en ny strategi for at få opmærksomhed omkring presset på psykiatrien:

”Vi skabte et spirende fællesskab med fyraftensmøder mellem FOA, DSR og andre grupper, nye kontakter til beslutningstagere og stormøde med ledelsen. Men det rykkede først, da vi stiftede partiet Psykiatrilisten før regionsvalget for at presse politikerne. Og så fik vi en kandidat valgt! Vi startede med en sag – og kiggede op fra egen navle som fagforening – og det endte med at give psykiatrien 25 millioner efter vores liste blev valgt ind,” sagde Henrik Ørskov.

”One size does not fit all”

Mette Sofie Haulrich fra Kreds Hovedstaden betonede, at det er vigtigt at huske, at ”one size does not fit all”:

Deltager i debatten
Fortællelysten om erfaringer med handlekraftige fællesskaber var stor.
Foto: Søren Svendsen
”Vi skal differentiere fællesskabet, så det omfavner flest muligt. Vi har haft flere problemer med rekruttering – og satte oplægsholdere til at tale efter vores dagsorden. Men kommunen inviterede sygeplejersker til at tale om faget. Det har gjort, at flere kommuner nu står i kø for at tale om problemer lokalt og for sygeplejersker. Vi får på den måde flere repræsentanter, men får også fokus på rekruttering. Vi skal derfor ikke styre, men facilitere,” sagde Mette Sofie Haulrich.

De faglige selskaber har længe haft et fællesskab – og de opfordrede Dansk Sygeplejeråd og tillidsfolkene til at bruge dem og deres ekspertise mere. De studerende i SLS talte om, at det kan være en god investering, hvis man satser på aktivismen i studiekredse – for hvis man søger ind i fællesskaber i studietiden, så søger man også ind i fællesskaber som færdig sygeplejerske.

Andre talere tog fat i det inkluderende fællesskab, mens nogle opfordrede til at ’tage tiden’ og ’turde miste kontrol’:

”At være handlekraftig er ikke nødvendigvis at forandre verden; det kan også være at ændre ens egen livssituation. Og styrke den. Vigtig ledelse er at turde miste kontrollen. Vi skal gå efter at skabe rammer for at andre kan vokse. Vi startede rigtig godt med ’Sammen om DSR’, og det skal vi arbejde videre med - og vi kan blive endnu bedre,” sagde Kristina Helen Robins fra Kreds Hovedstaden.

Se videoen: 'Handlekraftige fællesskaber på kryds og tværs'

 

Læs mere om kongressen