Her bliver de aflivet: Syv myter om det offentlige - tror du også på dem?

Debat: Der florerer masser af myter om velfærd, offentligt ansattes arbejdsforhold og forskellen mellem mænds og kvinders løn. Et debatindlæg tager fat på myterne.

Oprettet: 12.03.2018

De 11 formænd og næstformænd for organisationer i Sundhedskartellet har  i forbindelsen med OK18 skrevet et debatindlæg til Jysk Fynske Mediers tillæg 'Danmark'. Formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er blandt medunderskriverne af indlægget.

Under forhandlingerne om overenskomsterne støder vi på mange myter i medierne om det offentlige arbejdsmarked. Her afliver vi de syv mest sejlivede af dem.

Myte 1: "De private virksomheder tjener de penge, som gør, at vi har råd til offentlig velfærd".

Aflivning. Påstanden er en fast del af højrefløjens retorik, hvor man samtidig undlader at komme ind på nødvendigheden af medarbejderes behov for uddannelse, børnepasning, sundhed og transport. Det koster at skabe værdi. Og værdiskabelse i private virksomheder ville være umulig uden den service og de rammer, som den offentlige sektor leverer.

Myte 2: "Offentligt ansatte skal være tilbageholdende, så vi kan sikre den offentlige økonomi."

Aflivning. Overenskomsterne har ikke til formål at sikre den offentlige økonomi, de handler derimod om at sørge for ordentlig værdisætning af offentligt ansatte.

Myte 3: "Der er ikke råd til lønforbedringer i den offentlige sektor".

Aflivning. Regeringen skriver i sin Økonomiske Redegørelse fra december 2017, at vi er på vej ind i en højkonjunktur, der kan vare i flere år. Der har ikke i de seneste 26 år været så mange mennesker i arbejde, som tilfældet er nu, og tallet forventes at stige. Et økonomisk overskud kan bruges til at sikre og udvikle velfærden, men nogle mener hellere, at overskuddet skal bruges på skattelettelser.

Læs debatindlægget i Jysk Fynske Medier: Her bliver de aflivet: Syv myter om det offentlige - tror du også på dem?

Myte 4: "De offentligt ansattes lønninger løber foran de privatansattes".

Aflivning. Via den såkaldte reguleringsordning får offentligt ansatte stort set det samme i løn som ansatte i den private sektor - bare en smule forsinket. Det skyldes, at Danmarks Statistik først skal samle de private tal ind, inden man kan regulere den offentlige lønudvikling tilsvarende. Faktum er, at den offentlige og private lønudvikling over tid følges ad. Det ville også være mærkeligt andet, når matematikken i reguleringsordningen ganske enkelt forhindrer, at den offentlige sektor løber foran den private.

Myte 5: "Der er fair, fri og lige adgang til at indgå i reelle forhandlinger om kollektive aftaler og overenskomster for alle organisationer på det offentlige område"

Aflivning. Underviserne på blandt andet SOSU-skolerne og i folkeskolen har siden 2013 haft deres arbejdstid reguleret i en lov, og selvom man i 2015 forsøgte at komme til forhandlingsbordet med arbejdsgiverparterne for at indgå en egentlig aftale, lykkedes det desværre ikke.

Derfor har alle organisationer på det offentlige område givet deres opbakning til undervisere og har presset på over for arbejdsgiverparterne for, at der optages fair, frie og reelle forhandlinger om en aftaleregulering - også af undervisernes arbejdstid.

Myte 6: "Kvinder og mænd har forskelligt arbejde. Derfor skal lønnen også være forskellig."

Aflivning. I et demokratisk og moderne samfund holder det ikke, at mænd skal have højere løn, fordi de før i tiden blev anset for at være familiens hovedforsørger. Det er uretfærdigt over for de mange kvinder, som også skal forsørge deres familier.

For arbejdsmarkedet som helhed er der 20,6 procent i forskel mellem kvinder med en mellemlang videregående uddannelse f.eks. en sygeplejerske og mænd med samme uddannelsesniveau, f.eks. en diplomingeniør.

Kvinder har historisk haft opgaver i tæt tilknytning til pleje- og omsorgslignende arbejde, mens mændenes arbejde lidt firkantet sagt har inkluderet maskiner, værktøj og penge. Hvorfor skal det bedre kunne betale sig at passe på folks penge end at tage vare på deres børn?

Myte 7: "Ligelønsproblemerne skal løses inden for rammerne af den danske aftalemodel."

Aflivning. Det er nærmest umuligt, for det betyder, at organisationerne indbyrdes skal give penge til hinanden, som ellers skulle være kommet deres egne medlemmer til gode. Ligelønsproblemet skal løses med hjælp fra politikerne på Christiansborg. De skal tilføre en særlig pose penge til de faggrupper på det offentlige arbejdsmarked, som er særligt hårdt ramt af ligelønsproblemet.