Holbæk Sygehus får påbud for at bringe patienters sikkerhed i fare

Ledelsen på Holbæk Sygehus erkender behov for patientstop efter nye påbud. Denne gang fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed, at patienternes sikkerhed er i fare.

Oprettet: 19.04.2018
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk og Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

En 92-årig blev indlagt på børneafdelingen, patienter i ’lånesenge’ blev glemt, det var ikke altid muligt at få hjælp fra den travle læge til akutte patienter og der var store problemer med medicinhåndteringen.

Det var nogle af flere tilfælde, hvor patienternes sikkerhed har været i fare, som Styrelsen for Patientsikkerhed stødte på under et kontrolbesøg i februar på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Nu er vurderingerne af forholdene blevet samlet i en rapport, og konklusionen er klar: Styrelsen for Patientsikkerhed tildeler Holbæk Sygehus et påbud i relation til 5 forhold – hvor der skal reageres straks på de 3 af dem - på grund af flere alvorlige problemer. Styrelsen fastslår i rapporten, at patienternes sikkerhed er i fare.

Find den kritiske tilsynsrapport hos Styrelsen fra Patientsikkerhed

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg, er meget tilfreds med, at Styrelsen for Patientsikkerhed griber ind. Hun mener, at det er sørgeligt, det har været nødvendigt, men vurderer, at situationen er meget graverende og alvorlig for både patienter og personale.

”Ledelsen har lukket øjnene for de faktiske forhold i alt for lang tid. Kaos på gangene på den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus har fået fatale konsekvenser for både patienter og personale, mens ledelsen har tilsidesat patientsikkerhed og arbejdsmiljø på grund af økonomiske hensyn,” siger Dorte Steenberg.

Problemerne på Medicinsk Afdeling i Holbæk har stået på i halvandet år. Medarbejdere er gået ned med stress eller har forladt jobbet. Dem, der er tilbage, må løbe stadigt hurtigere, mens patienterne mister overblikket over deres eget behandlingsforløb. Årsagen er konstant overbelægning og for lidt personale.

”Noget af det mest alvorlige, vi har set”

Ledelsen på sygehuset har forsøgt flere ting for at forbedre forholdene for patienter og medarbejdere. Men ingen af tiltagene har haft nogen afgørende positiv virkning. Derfor skred Dansk Sygeplejeråd (DSR) i januar til en ’bekymringshenvendelse’ til Styrelsen for Patientsikkerhed, som nu i rapporten giver udtryk for, at der er et misforhold mellem antallet af patienter og ressourcer på de medicinske afsnit.

”Samlet set er der problemer af større betydning for patientsikkerheden på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Styrelsen har besøgt 11 afsnit, som har medicinske patienter indlagt enten permanent eller i lånesenge, og alle steder så vi, at der var problemer af større eller mindre betydning. Det er noget af det mest alvorlige, vi har set i forbindelse med tilsyn på sygehuse,” siger Anette Lykke Petri, der er enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen giver udtryk for, at den er helt afhængig af indberetninger fra organisationer og sundhedspersoner, der er i nærmiljøet, for at vide, hvad der foregår.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver i forbindelse med offentliggørelsen af tilsynsrapporten torsdag udtryk for, at ”vi er helt enige med DSR og de læger og sygeplejersker, der har ytret sig i sagen”. Styrelsen mener, at ”det var ansvarligt over for både patienter og personale, at DSR lavede en indberetning i denne sag”.

Læs også: Sygeplejersker: Tidspres er en trussel mod patientsikkerheden

I tilsynsrapporten lægges der vægt på, at overbelægning sammenholdt med mangel på sundhedspersonale har været en vægtig årsag til problemerne.

"Det blev gennemgående oplyst, at den beskrevne længerevarende og fortsatte overbelægning og overbelægningens omfang i kombination med vakante stillinger, var årsag til de konstaterede fejl og mangler. Overbelægningens omfang og varighed blev endvidere bekræftet af ledelsen på sygehuset. Styrelsen har hertil ikke fundet grundlag for at fastslå, at de konstaterede fejl og mangler under tilsynsbesøget kan henføres til generelle faglige eller kompetencemæssige mangler hos det sundhedsfaglige personale," står der i tilsynsrapportens konklusion.

For blot 2 uger siden fik Holbæk Sygehus også en kedelig påtale i en alvorlig rapport fra Arbejdstilsynet, der reagerede på de kaotiske forhold på de medicinske afsnit efter et kontrolbesøg i januar. Det endte med tre kritiske påbud til geriatrisk og nefrologisk afdeling om at gøre noget ved den store arbejdsmængde og det tidspres, der forringer læger og sygeplejerskers ’sikkerhed og sundhed’.

Strøm af patienter skal stoppes

Det står med andre ord så grelt til på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus - og har gjort det så længe - at der er behov for at stoppe strømmen af patienter i en periode. Det erkender ledelsen på sygehuset nu.

”Vi har sat mange ting i gang, og det har også taget toppen af trykket på afdelingen. Men kerneproblemet er, at der ikke er balance mellem vores mandskab og det antal patienter, vi modtager. Vi er nødt til at løse den del. Ellers bliver det endnu værre, og så kan vi ikke holde på personalet,” siger vicedirektør ved Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen til fagbladet Sygeplejersken, og fortsætter:

”Derfor er vi også i dialog med regionshuset om, at vi en periode må have et stop for nye patienter. Vi skal finde en løsning, hvor personalet kan genvinde troen på, at det er godt at være medarbejder på Holbæk Sygehus.”

Der er blevet gjort opmærksom på problemerne mange gange det seneste halvandet år. Derfor kommer påbuddene heller ikke bag på Dansk Sygeplejeråds næstformand, Dorte Steenberg, og hun glæder sig over de nye udmeldinger fra sygehusledelsen.

”Vi har sagt det længe. Så det er rart, at ledelsen nu erkender, at hvis man vil redde afdelingen, så er man nødt til at skære ned på antallet af patienter. Vi mener, de løsninger, der skal skabes nu, skal være langtidsholdbare. Der må skabes ro til at bygge noget nyt op. Det kan man for eksempel gøre ved at lukke afsnit ned øjeblikkeligt,” siger Dorte Steenberg. 

En hurtig reaktion er nødvendig for at vende den negative tendens, mener også tillidsfolk på Holbæk Sygehus. For de seneste måneder har budt på flere opsigelser fra sygeplejersker, der har fået nok af de utilfredsstillende forhold. Hospitalsledelsen har dog haft svært ved at få andre sygeplejersker til at søge job på det kriseramte sygehus.

Også regionens sygehuse i Slagelse og Nykøbing Falster oplever patienter på gangene, presset arbejdsmiljø og urolige pårørende.

Sjælland har i forvejen landets laveste antal sygeplejersker pr 1.000 borgere, mens regionen har klart det største antal genindlæggelser i forhold til resten af landet.

Læs andre artikler relateret til situationen på Holbæk Sygehus