Hvad har været din bedste oplevelse på kongressen indtil nu?

Benjamin Lysander Rask, Kreds Midtjylland, Pernille Würtz Bøhm, Kreds Sjælland og Christian Buonaventsen Kummerfeldt, Kreds Hovedstaden, fremhæver oplevelsen af at kunne mødes fysisk og tale sammen efter en tumultarisk periode i DSR - især i debatten på sociale medier.

Oprettet: 18.05.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen
Benjamin Lysander Rask, Pernille Würtz Bøhm og Christian Buonaventsen Kummerfeldt har haft en god kongres indtil nu.

Hvad har været den bedste oplevelse på kongressen i dag?

 

Pernille Würtz Bøhm, klinisk sygeplejespecialist på Neurologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital og KB-medlem i Kreds Sjælland:

”Det bedste har været at mærke sammenholdet og opleve, at vi – på trods af en ikke altid god retorik på sociale medier – kan finde hinanden og behandle hinanden ordentligt. At vi kan sætte en retning sammen.

Jeg har været fagligt aktiv lige siden, jeg var i SLS, og har været politisk valgt tidligere, men i denne omgang er jeg nyvalgt KB-medlem fra  november. Jeg har en ny sag, nemlig netværket for akademiske sygeplejerske, hvor jeg  er nødt til at komme helt ind i maskinrummet i DSR for at få indflydelse. Jeg stod bag et forslag om tydeligere navigationsveje for sygeplejersker på A-skala og i atypiske stillinger, men jeg var ikke sikker på, at forslaget ville blive støttet, så jeg valgte at trække det.”

Benjamin Lysander Rask, midt imellem to job på Aalborg Universitetshospital: Ortopædkirurgisk sengeafsnit (tidligere TR) og specialeansvarlig på Sterilfunktionen. KB-medlem i Kreds Midtjylland:

”Det bedste er at opleve sammenholdet og have mulighed for at netværke. Det har været nogle tumultariske år under og efter konflikten, og jeg havde ærlig talt frygtet, hvordan kongressen ville foregå. Det skyldes det, som Anni Pilgaard kalder ”den nye energi” – altså de nyvalgte, som ønsker at revolutionere DSR. Men når de nyvalgte kommer ind i de centrale fora, så finder de ud af, hvordan DSR fungerer, og hvorfor Grete agerer, som hun gør. Det er godt at komme til en fysisk kongres og finde ud af, at talelysten er uændet, og man kan hive fat i dem, man gerne vil tale med. Det er noget andet end virtuelle kongresser, hvor samtalen bliver mere énvejs.”

Christian Buonaventsen Kummerfeldt. Kredsnæstformand i Kreds Hovedstaden:

"Det absolut bedste er at møde kolleger fra andre kredse, at få nogle gode snakke og videndele. Det er uvurderligt at få sat ansigter på hinanden og tale sammen, frem for når samtalen foregår på skrift, og man risikerer at fejlfortolke hinanden. Det, jeg tager med herfra er, at vi ikke kun skal snakke sammen på tværs hvert 4. eller nu hvert 2. år, vi skal have en kontinuerlig samtale mellem kredsene. Jeg er ny i kredsbestyrelsesarbejde, men jeg er ikke interesseret i at høre om, hvordan det plejer at foregå, når man er på kongres. Jeg vil hellere opleve det hele som et blankt lærred og tage det hele råt for usødet. Så vil jeg til gengæld gerne tale om alt det, vi har oplevet, bagefter i kredsbestyrelsen."