Hver femte intensivseng er nedlagt på 10 måneder

Mangel på specialuddannede sygeplejersker betyder lukkede intensivsenge og bekymrende lav bufferkapacitet, viser ny optælling.

Oprettet: 10.12.2021
Mai Brandi Ludvigsen@dsr.dk

Sammenlignet med i foråret 2021 har Danmark færre intensivsenge til rådighed, og bufferkapaciteten til at modtage nye patienter med behov for intensivbehandling er bekymrende lav. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP.

I februar 2021 var der således 400 intensivsenge, mens der den 6. december kun var 310 intensivsenge i hele landet. Det svarer til et fald på 22,5 procent. Samtidig viser optællingen, at der kun var 10 ledige intensivpladser den 6. december. Til sammenligning var der i perioden fra 1. februar 2021 til 21. juni 2021 i gennemsnit 77 ledige intensivsenge på landets hospitaler.

Det mærkes på afdelingerne, lyder det fra overlæge Nicolai Haase fra Intensivafdelingen Rigshospitalet, som har været med til at skrive rapporten:

"Vi står med en daglig stressfaktor, hvor vi skal bruge tid på at finde en ledig seng. Det kan blandt andet indebære overflytning af intensivpatienter til andre afdelinger i regionerne eller midlertidig overflytning til hospitalets opvågningsafdeling," siger han i en pressemeddelelse.

Mangler medarbejdere

Problemet er mangel på sundhedspersonale, primært specialuddannede sygeplejersker.

”Vi oplever, at den generelle mangel på sygeplejersker på vores hospitaler nu i stigende grad mærkes på vores intensivafdelinger.  Når vi ikke kan rekruttere personale, trækker vi ekstra på dem, vi har. Vi er derfor nødt til at lukke senge for ikke at ende i en negativ spiral,” siger Nicolai Haase.

Samme melding lyder fra anæstesisygeplejerske Dorte Söderberg, formand for Fagligt Selskab for Anæstesi-, Intensiv-og Opvågningssygeplejersker. Hun siger til Politiken:

”Der er nok senge og udstyr, men der mangler sygeplejersker med speciale i intensiv-og anæstesi. Det er der intet nyt i, men nu er systemet virkeligt presset.”  

”Det her er altså alvorligt, men grunden til, at vi har kunnet bemande sengene før, var, at vi tjente ekstra ved at tage ekstravagter og arbejde over vores arbejdstidsnorm. Det gør mange ikke mere,” siger hun.