Hver tiende smittede med corona i Italien er sundhedsmedarbejder

ICN advarer om alvorlige konsekvenser for sygeplejersker og andre sundhedsansatte, hvis der mangler værnemidler. På Bispebjerg Intensiv afdeling har man sendt alle medarbejdere i kittelskole. Myndighederne skal sørge for, at der er tilstrækkelige værnemidler, understreger formand for DSR, Grete Christensen.

Oprettet: 25.03.2020
Anne Witthøfft

9 pct. af alle italienere smittet med covid-19 er sundhedsmedarbejdere.

Det skriver den internationale sygeplejerskeorganisation ICN og den italienske sygeplejerskeorganisation CNAI i en fælles pressemeddelelse.

”Den store andel af sundhedsmedarbejdere med covid-19-virus er en stærk advarsel til verden om, at beskyttelse af sygeplejersker og deres kollegaer må være prioritet nummer 1.”

Sådan lyder det i pressemeddelelsen fra den 19. marts, hvor der også advares om alvorlige konsekvenser af mangel på tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr for sundhedspersonale, der arbejder med covid-19-patienter.

”Sygeplejerskekollegaer har fortalt mig, at de føler, de går i krig med papirskjolde og legetøjspistoler. Vi har brug for forsyninger nu, ikke i morgen,” siger formanden for den italienske sygeplejerskeorganisation, CNAI, Walter de Caro om manglen på værnemidler i Italien.

”Vi skal lytte og tage ved lære, når vores europæiske kollegaer har sendt et så bekymrende opråb. Sundhedspersonalets sikkerhed skal være i top og tilstrækkelig forsyning af værnemidler er i den sammenhæng essentielt,” siger Grete Christensen

Tag kitlen rigtigt af

I Danmark har sygeplejerskerne taget de italienske erfaringer til sig.

Grethe Bendixen, afdelingssygeplejerske på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital fortæller:

”En af erfaringerne vores italienske kollegaer har delt med os, er, at der er særlig stor risiko for smittespredning til personalet i forbindelse med procedurer, hvor man intuberer eller trakealsuger. Man har også observeret, at man kommer til at forurene sig selv, fordi man tager sin kittel forkert af. Derfor skal – og det er et stort SKAL – alle medarbejdere på vores intensivafdeling, lige fra rengøring og portører til sygeplejersker og læger igennem det, der bliver kaldt ”kittelskolen”. Det er faktisk ikke en nem proces. Man skal spritte hænder fire gange undervejs, når man tager en kittel og maske af for ikke at forurene sig selv undervejs.”

Antallet af smittet sundhedspersonale i Spanien ser ifølge internationale aviser ud til at være samme situation som i Italien.

I WHO har man ikke et overblik over smittede sundhedspersoner i Europa. Men man følger udviklingen tæt og italesætter konstant vigtigheden af sundhedsmedarbejdernes sikkerhed, ligesom WHO har udarbejdet et risikovurderings-redskab til nationalt brug for sundhedspersoner udsat for kontakt med covid-19 smittede.

Frygt ikke italienske tilstande

I Sundhedsstyrelsen følger man også udviklingen i andre lande tæt, men overlæge Bolette Søborg mener ikke, at danske læger og sygeplejersker har grund til at frygte en lignende situation.

”Det er en bekymrende udvikling i Italien, og jeg tror, at svaret er, at alle på sundhedsområdet skal lære af Italien, men også huske på, at der er rigtig mange tiltag, som Italien kom senere i gang med i forhold til Danmark,” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

”Derfor er alle de tiltag, vi kender i forvejen ekstra væsentlige i den her situation. Det kunne f.eks. være hensigtsmæssig brug af værnemidler og god håndhygiejne. Ligesom det er ekstra vigtigt, at sundhedspersonalet får genopfrisket deres færdigheder, hvis de skal varetage nye opgaver i forbindelse med epidemien.”

Har sygeplejersker og andet sundhedspersonale grund til at frygte et lignende scenarie set i lyset af, at hver femte tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd siger, at der mangler værnemidler hos dem?

”Dansk sundhedspersonale har ikke grund til at frygte en lignende situation. I forhold til værnemidlerne er det noget, som vi ved Lægemiddelstyrelsen arbejder hårdt på at løse og følger meget nøje. Vi arbejder desuden sammen med Statens Serum Institut om vejledninger til sundheds- og plejesektoren om, hvordan man rent praktisk kan genanvende værnemidler og bruge dem mest hensigtsmæssigt,” siger Bolette Søborg.

 

Se resultater fra rundspørgen om værnemidler til tillidsrepræsentanter.

Sådan bruger du ansigtsmasker.

Link til Danske Regioners samarbejde, e-læring i regionerne (ELIR) om online uddannelse i forhold til Covid-19