Hver tredje sygeplejerske arbejder 43 minutter gratis om ugen

Mange sygeplejersker arbejder over uden at få ekstra i løn eller tilbud om afspadsering. Gratisarbejdet svarer i alt til ca. 300 fuldtidsstillinger på et år. Arbejdet i fritiden er en udbredt tendens blandt ansatte i den offentlige sektor.

Oprettet: 16.09.2017
Foto: Lena Rønsholdt

En ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 3 ud af 10 sygeplejersker har arbejdet over uden altid at blive betalt for det eller få tilbud om afspadsering af deres ledelse. Undersøgelsen viser samtidig, at 9 ud af 10 har arbejdet mere end deres aftalte arbejdstid inden for det sidste år. Og offentligt ansatte arbejder ofte over, viser undersøgelse fra Forhandlingsfællesskabet, som Dansk Sygeplejeråd er en del af.

”Det her er tydelige resultater, der bekræfter meldingerne, vi får fra vores medlemmer. Det stigende arbejdspres betyder, at arbejdsvilkårene er sådan, at der ikke er afsat den nødvendige tid til den enkelte opgaver, og så er fagligheden under pres. Det er ikke i orden, at man skal arbejde ekstra uden løn for at kunne udføre sine opgaver og kunne gå hjem med god samvittighed,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Det er medarbejdernes dedikation til deres fag og arbejde, der gør at de bliver efter endt arbejdstid. Ifølge Forhandlingsfællesskabets undersøgelse arbejder de ansatte ekstra for at sikre kvaliteten. Dansk Sygeplejeråds egen undersøgelse bekræfter også, at rammerne for at levere faglighed et fagligt forsvarligt niveau ikke er tilstrækkelige.

Mere end hver anden sygeplejerske angiver, at når de vælger at blive længere på arbejde uden at blive kompenseret, så handler det om, at de gerne vil levere en fagligt forsvarlig sygepleje. Og når de skal forklare, hvorfor de accepterer at få arbejdsdagen forlænget, så er en udbredt holdning, at ”det tager kun 10-15 minutter”. Andre begrunder det med kulturen, at ”det gør vi bare” og ”ledelsen har meldt ud, at vi ikke må notere over-/merarbejde”.

Dansk Sygeplejeråds undersøgelse, som er foretaget af MEGAFON viser, at de sygeplejersker, som ikke får kompensation for deres overarbejde, i gennemsnit arbejder 43 minutter gratis om ugen. Det svarer til 293 fuldtidsstillinger.

Læs mere om sygeplejerskers gratis-arbejde i Sygeplejersken nr. 11, der udkommer mandag den 25. september og notatet om undersøgelsen her.

Det går ud over patienterne 

Det høje arbejdspres, som medfører, at sygeplejersker føler sig nødsaget til at blive længere på arbejde, risikerer at skade både patienterne og sygeplejerskerne selv.

”Hvis man går på arbejde og oplever, at det ikke kan lade sig gøre at fuldende sine opgaver tilfredsstillende inden for den afsatte tid, tynger det i længden. Vi risikerer, at endnu flere føler sig stressede og melder sig syge, hvis arbejdsvilkårene ikke forbedres,” siger Grete Christensen. Hun henviser til, at undersøgelsen viser, at sygeplejersker, som inden for det seneste år har arbejdet mere end deres aftalte arbejdstid uden kompensation, angiver i højere grad, at deres hverdag er så travl, at det går ud over patientsikkerheden. Og de angiver også i højere grad, at de har haft sygedage de seneste 12 måneder, der helt eller delvist er forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

Grete Christensen kritiserer, at reglerne skruet sådan sammen, at mange sygeplejersker er nødsaget til at bruge tid på arbejdet i deres fritid:

”Når sygeplejerskerne på landets hospitaler møder ind på job, skal de være klædt om. Men de er for eksempel ofte pålagt at skulle bruge lang tid med de store afstande, der ofte er mellem udlevering, omklædningsrum og afdeling. Det er sammen med et højt arbejdspres en urimelig kombination, og det betyder, at det for mange er svært at få hverdagen til at hænge sammen,” forklarer hun.

Forhandlingsfælleskabets MEGAFON-undersøgelse er lavet blandt i alt 25 lønmodtagerorganisationers offentligt ansatte medlemmer, der samlet repræsenterer 649.000 ansatte i kommuner og regioner. Undersøgelsen er igangsat af i alt 36 fagforbund i Forhandlingsfællesskabet.