Hver tredje sygeplejerske kan motiveres til at arbejde mere – med de rette midler

Regeringen vil have deltidsansatte sygeplejersker til at arbejde mere. Det kan hver tredje af dem godt motiveres til, viser en ny undersøgelse. Forhandlingerne om regeringens udspil til en sundhedsreform er i gang.

Oprettet: 26.02.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Flere sygeplejersker skal arbejde fuldtid, mener regeringen. Det skal lette presset på sundhedsvæsenet, når der i de kommende år kommer flere ældre borgere. Hvis 17 pct. af samtlige deltidsansatte sygeplejersker går op på fuld tid, eller hvis alle deltidsansatte sygeplejersker arbejder 1,3 time mere om ugen, svarer det ifølge regeringen til at ansætte 1.000 flere sygeplejersker.  

Men er det også noget, sygeplejerskerne kan forestille sig? Ja, svarer hver tredje deltidsansatte sygeplejerske i en ny spørgeskemaundersøgelse blandt 2.228 DSR-medlemmer. Det, der vil kunne motivere dem til at tage minimum 1,3 time mere på jobbet om ugen, er blandt andet bedre løn og bedre arbejdsvilkår med lavere arbejdstempo. En mindre vagtbyrde samt større indflydelse på, hvordan de ekstra timer planlægges, vil også kunne betyde noget.

Det er nogle af de budskaber, Dansk Sygeplejeråd vil bringe med videre i drøftelserne om regeringens udspil ’Flere hænder og større arbejdsglæde’, der blev lanceret i forlængelse af sundhedsreformen.   

”Hvis flere sygeplejersker skal få lyst til at gå op i tid, kræver det en større økonomisk gevinst og et markant forbedret arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er mange steder så presset, at sygeplejerskerne selv forsøger at kompensere ved at arbejde mindre end 37 timer. Det er selvfølgelig ikke rimeligt. Vi ved også, at der er sygeplejersker, der gerne vil arbejde på fuld tid, men overtales til at arbejde mindre for at der er flere sygeplejersker at fordele weekendvagter med mere på. Hvis vi skal gennemføre en reel ændring, så skal vilkårene på de enkelte arbejdspladser forbedres, og den økonomiske gevinst ved at arbejde på fuld tid være større”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Storskalaforsøg skal vise nye veje

Som en del af ønsket om at få flere sygeplejersker på fuld tid, skal Dansk Sygeplejeråd, KL og Danske Regioner også drøfte et storskalaforsøg med regeringen. Med storskalaforsøget skal der på enkelte afdelinger afprøves forskellige modeller for, hvad der kan få flere sygeplejersker til at gå op på fuldtid. Et forsøg Grete Christensen har store forventninger til.

”Vi har brug for at få mere viden om, hvordan eksempelvis normeringer og vagtplanlægning spiller ind på faktorer som motivation, sygefravær, vikarforbrug og faglig kvalitet. Det er ikke forbundet med hverken god økonomi, kvalitet eller arbejdsglæde, når der er mismatch mellem normeringer og arbejdsopgaver. Vi tror på, at hvis man hæver normeringerne og løsner arbejdspresset, så vil det også være økonomisk fornuftigt, og det vil være godt at lave forsøg, der kan dokumentere det, så det forhåbentligt kan bredes ud”, siger hun.

Sygeplejersker søger væk fra faget

Der skal ikke alene rekrutteres flere sygeplejersker i de kommende år. Der bliver også brug for at holde bedre fast i dem, der allerede er. Spørgeundersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 15 pct. af sygeplejerskerne overvejer at skifte til et helt andet og ikke sygeplejefagligt job. Også her spiller arbejdspresset ind. De sygeplejersker, der inden for den seneste måned er gået hjem fra arbejde med en oplevelse af, at arbejdsopgaverne ikke blev løst så godt, som de ønskede, overvejer i højere grad at skifte til et arbejde uden for sygeplejefaget.  

”Hvis vi ikke får stoppet afgangen fra faget, men udelukkende fokuserer på at uddanne flere, svarer det til at forsøge at fylde et badekar vand uden at sætte bundproppen i. Vi har alle en stor interesse i at kunne fastholde de sygeplejersker, der allerede er uddannet. Vi skal anerkende sygeplejerskernes vigtige arbejde, og her er det altså ikke nok med skåltaler”, siger Grete Christensen.