ICN: Interesse for sygeplejefaget overskygges af lønutilfredshed

Covid-19 har sat fokus på sygeplejerskernes vigtigt rolle i sundhedsvæsenet. Men dårlige løn- og arbejdsvilkår kan gøre det sværere at rekruttere sygeplejersker i fremtiden, lyder det fra ICN.

Oprettet: 04.05.2021
Emma Tram, redaktionen@dsr.dk
Sygeplejerske rengør værktøj. Reportage fra abdominalkirurgisk operationsafdeling AOP, Aalborg Sygehus Syd.
Foto: Lena Rønsholdt

På et pressemøde for nylig, fremlagde sygeplejerskernes internationale organisation ICN (International Council of Nurses) en rapport, som viser, at hele 20% af de nationale sygeplejeorganisationer har oplevet væsentlige bekymringer og uro på grund af sygeplejerskers løn.

En af de organisationer er Dansk Sygeplejeråd, der afsendte konfliktvarsel d. 22. april efter at medlemmerne havde stemt nej til overenskomstaftalen for de ansatte i regioner og kommuner.

På pressemødet forklarede Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, at konfliktvarslet bunder i flere forhold men først og fremmest skyldes utilfredshed over, at sygeplejerskernes løn er for lav; faktisk hele 15-20% lavere end andre faggrupper med lignende uddannelseslængde.

Problem for fremtidens rekruttering

Rapporten fra ICN advarer om, at de mange konflikter kan få kommende sygeplejestuderende til at ændre mening, selvom Covid-19 pandemien har tydeliggjort, hvor vigtigt sygeplejerskernes arbejde, hvilket kan aflæses i øget interesse for sygeplejeuddannelserne rundt om i verden.

Også i Danmark har der været fornyet interesse for sygeplejefaget. Men her tvivler hver femte sygeplejestuderende og hver fjerde nyuddannede sygeplejerske dog på, at de stadig vil være i faget om fem år.

”Et bekymrende antal medlemmer fortæller os, at de overvejer at skifte job eller forlade faget for at få højere løn og bedre arbejdsvilkår,” sagde Grete Christensen på pressemødet.

Derfor skal der findes en løsning på de danske sygeplejerskers løn, påpegede hun:

”Vi har varslet konflikt,  fordi det er på tide at få ligeløn mellem kvinde- og mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde, og det er på tide at får økonomisk anerkendelse for sygeplejerskernes hårde arbejde."


ICN: "Invester i sygeplejerskers løn og uddannelse"

Danmark er langt fra det eneste land, hvor sygeplejersker er - eller snart bliver en mangelvare. Faktisk vil der på verdensplan mangle hele ti millioner sygeplejersker i løbet af det næste årti. Derfor er det enormt vigtigt at få løst konflikter og problemer med løn og dårlige arbejdsvilkår, så det fortsat vil være muligt at rekruttere nye sygeplejersker, lyder det fra ICN.

ICN's formand Anette Kennedy opfordrede derfor på pressemødet regeringer verden over til at gøre noget ved sygeplejerskernes løn:

”At være sygeplejerske er det mest givende job på jorden. Men sygeplejersker skal også kunne betale deres regninger og brødføde deres familier. Så i dag opfordrer jeg regeringer til at investere i sygeplejerskers løn og uddannelse – for nu og for fremtiden.”