Indlæg: Vi er alle en del af løsningen

Vi skal se på, om lægesekretærer kan overtage nogle af sygeplejerskernes administrative opgaver, skriver Grete Christensen i debatindlæg i lægesekretærernes DL magasinet.

Oprettet: 20.03.2019

Indlæg bragt i lægesekretærernes fagblad DL magasinet den 20. marts. Af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Vi sygeplejersker er nævnt mange gange i de vinterens sundhedspolitiske udspil. Vi er glade for opmærksomheden, men vi er også meget bevidste om, at vi langt fra er den eneste uundværlige faggruppe i fremtidens sundhedsvæsen. Vi bliver både flere og ældre i Danmark, og derfor er der naturligvis flere opgaver til både os, jer og alle vores kollegaer. Regeringen lægger med udspillet ”Flere hænder og større arbejdsglæde” op til, at sygeplejersker skal have et såkaldt selvstændigt virksomhedsområde. Det betyder, at sygeplejersker skal kunne udføre en række opgaver, som de i dag kun må udføre, hvis en læge har delegeret videre til dem. Regeringen foreslår for eksempel, at sygeplejersker skal have mulighed for at tage visse former for blodprøver eller måle blodsukker – uden først at have været i kontakt med en læge. Vi synes, det giver rigtig god mening. For sygeplejersker og læger kan bruge deres tid bedre. Sygeplejersker bruger i dag unødig meget tid på at ringe rundt og vente i telefonkø, mens lægerne bruger tid på at tage telefonen og give lov til basale opgaver. Tid, der i stedet kan bruges med patienter og borgere. Og lige såvel som det giver mening at se på sygeplejerskernes ansvarsområde, så giver det også rigtig god mening at se på, om lægesekretærer kan aflaste sygeplejersker og læger.

Vi ved fra flere undersøgelser, at sygeplejersker bruger en stor del af deres arbejdsdag på dokumentation og administration. Og derfor er jeg enig med formanden for DL, Nathali Degn, når hun peger på, at lægesekretærerne er en del af løsningen. Vi skal se på, om der er nogle af de administrative opgaver, som vi i dag varetager, som I sekretærer kan overtage. Det kan både frigive sygeplejerskers og lægers hænder og hoveder, men giver også rent fagligt mening for alle, at de udfører de opgaver, som de er bedst til.

Det er først efter et folketingsvalg, at vi ved om regeringens sundhedsreform bliver en realitet eller ej. Heldigvis viser en ny rundspørge, foretaget af vores fagblad Sygeplejersken, at alle de politiske partier går ind for, at sygeplejersker kan udføre opgaver mere selvstændigt i fremtiden. Vi vil uanset valgets udfald fortsat arbejde for, at opgaverne på tværs af faggrupper lander i hænderne på det rette – så de kan gøre det, de er bedst til. Der er brug for flere hænder og hoveder i sundhedsvæsenet, hvis vi skal sikre et godt arbejdsmiljø, og at vi i Danmark har et godt og patientsikkert sundhedsvæsen. Det kræver, at vi indtænker alle faggrupper og de kompetencer, de forskellige grupper kan bidrage med.