Ingen syge er tjent med håbløse vilkår i førtidspensionsreform

Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 er hullerne i det sociale sikkerhedsnet blevet alt, alt for store. Derfor lægger Dansk Sygeplejeråd sammen med en række andre organisationer pres på politikerne for at få ændringer igennem.

Oprettet: 03.01.2018
Maya Bille, mbi@dsr.dk
Foto: Simon Klein Knudsen

Dansk Sygeplejeråd er blandt andet gået med i sammenslutningen #værdigreform på 62 organisationer, der arbejder for at overbevise politikerne om, at væsentlige punkter i førtidspensionsreformen bør laves om.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, mener det er vigtigt, at der presses på for, at politikerne retter op på de forringelser af vilkår, som reformen førte med sig.

"Førtidspensionsreformen har været en katastrofe for rigtig mange mennesker.  Og reformen gør syge borgere mere syge på grund af usikkerheder og besværligheder, der trækker forløb i langdrag og ødelægger manges økonomi. Derfor er vi gået sammen med de øvrige organisationer for at rette opmærksomheden mod en udtalt skævhed," siger Grete Christensen.

Også i regi af hovedorganisationen FTF presses der på for, at de usikkerheder og besværligheder reformen har bragt med sig reduceres.

Meningsløse ressourceforløb

FTF foreslår sammen med LO og AC en række punkter, der skal ændres i den nuværende reform.

Organisationerne kalder det meningsløst, at arbejdsprøvninger og ressourceforløb altid skal afprøves inden, der tilbydes førtidspension. I stedet skal ressourceforløb og arbejdsprøvninger kun komme på tale, hvis der er realistiske udsigter til, at borgeren rent faktisk kommer i arbejde.

Organisationerne vil også gøre op med, at personer, der bliver placeret i ressourceforløb, straffes økonomisk ved at de i dag modregnes de beløb, som de får fra private forsikringer som kompensation for tabt erhvervsevne. Sygeplejerskernes pensionsselskab PKA har ved at udbetale et engangsbeløb formået at omgå modregninger i ydelserne fra kommunen.

Grete Christensen, som også er næstformand i PKA, påpeger, at pensionsselskaberne ikke kan kompensere for de kæmpestore huller i det sociale sikkerhedsnet, som politikerne har skabt med reformen.

"Arbejdsmarkedspensionerne er sat i verden med henblik på alderspensioner. De bør ikke stå til ansvar for den forringelse af vilkårene som politikerne vedtog i 2013, og som vi kan se har alvorlige konsekvenser for den enkelte syge borger. De dårlige vilkår for de, der mister arbejdsevne, er det kun for alvor politikerne, der kan rette op på," siger Grete Christensen.