Ja tak til forslag om brobyggersygeplejersker

Sygeplejersker skal skabe sammenhæng og tryghed i komplekse patientforløb. Sådan lyder det fra Danske Regioner, der foreslår en ny koordinerende rolle til sygeplejersker. Forslaget vækker begejstring i Dansk Sygeplejeråd: Det er det, vi har efterspurgt længe.

Oprettet: 21.09.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Alle patienter i komplekse forløb på tværs af sundhedsvæsenet skal have ret til personlig støtte fra en såkaldt brobyggersygeplejerske. Sådan lyder et nyt forslag fra Danske Regioner. Brobyggersygeplejersken skal være patientens kontaktperson gennem hele forløbet og dermed sikre overblik og koordinering på tværs af sygehus, kommune og almen praksis.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd roser regionernes forslag:

”Vi har længe efterlyst en ny rolle til sygeplejersker, som kan sikre overblik og tryghed for patienter med komplekse forløb. Så tak til regionerne for nu at spille ud med dette gode initiativ. Brobyggersygeplejersker vil kunne være med til at skabe den sammenhæng, som så mange patienter savner i dag. Og som alle jo er enige om, at det er helt nødvendigt, at vi får skabt”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.  

Brobyggersygeplejerske skal skabe sammenhæng

Ifølge Danske Regioners forslag skal brobyggersygeplejerskerne først og fremmest hjælpe patienter med komplekse forløb. Det gælder for eksempel ældre medicinske patienter og patienter med flere sygdomme eller sociale problemer, som let kan miste overblikket i et komplekst forløb.

”Vi har desværre alle hørt om triste beretninger fra patienter og pårørende, som bliver tabt i systemet. Hvert led i sundhedsvæsenet har sådan set gjort deres arbejde, men ud fra deres egen logik og pengekasse. Og det er desværre ikke altid til patientens bedste. For eksempel bliver der ikke altid taget godt nok højde for, at patienten også lider af andre sygdomme, eller at der også er brug for hjælp efter udskrivningen fra sygehuset. Derfor er det helt rigtigt at tænke sygeplejersker ind i en koordinerende funktion”, siger Grete Christensen.  

Brobyggersygeplejersken skal netop være med til at skabe sammenhæng ved at samarbejde med de andre medarbejdere på sygehuset, i kommunen og almen praksis. For eksempel skal det også være brobyggersygeplejerskens opgave at sikre, at der er tænkt på genoptræning, pleje og boligsituation, når patienten udskrives.

Fælles finansiering giver fælles ejerskab

I alt forestiller regionerne sig 1.000 nye brobyggersygeplejersker på landsplan. De skal finansieres i fællesskab af kommuner og regioner, og det er godt set, mener Grete Christensen.

”Den fælles finansiering giver et fælles ejerskab og forpligtelse til at tænke i mere helhedsorienterede patientforløb. Det er også noget af det, der skal løfte det op over de andre typer af koordinatorer, vi ellers har. Derudover er det også vigtigt, at brobyggersygeplejersken får nogle reelle beføjelser og kompetencer, der gør, at der hurtigt kan træffes beslutninger på tværs”, siger Grete Christensen.