Jo flere kvinder i dit fag – jo lavere løn får du

Ny rapport viser en klar sammenhæng mellem andelen af kvinder i et fag og lønniveauet. Jo flere kvinder, der arbejder indenfor et område, jo lavere bliver timelønnen. Det skaber et stort ligelønsproblem i Danmark, mener fire forbund, der er gået sammen om at sætte fokus på uligelønnen på det danske arbejdsmarked.

Oprettet: 15.06.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Grete Christensen til Ligelønsalliancens debat på Folkemødet 2019.

Hvis man vil have en god løn i Danmark, gælder det om at finde et arbejdsområde, hvor næsten ingen kvinder er beskæftiget. En ny rapport fra VIVE viser nemlig en negativ sammenhæng mellem andelen af kvinder i en arbejdsfunktion og lønniveauet – jo flere kvinder, jo lavere løn. Det går især ud over de store såkaldte velfærds-fag på det offentlige arbejdsmarked, der har en meget stor andel af kvinder.

”Det er et stort ligestillingsproblem, at de store kvindedominerede fag får en lavere løn. Der er ingen god grund til, at lønnen skal være lavere i de fag, der beskæftiger mange kvinder – det er et klart eksempel på urimelig uligeløn,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Den negative sammenhæng gælder på tværs af arbejdsfunktioner på både det private og offentlige arbejdsmarked. Den er især udtalt inden for fag på det offentlige arbejdsmarked som pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. Her viser rapporten, at når andelen af kvinder stiger med 10 procentpoint, så falder gennemsnitslønnen med 9,6 kroner i timen.

Samme billede tegner sig for blandt andet administrativt og sekretærarbejde, hvor gennemsnitslønnen for offentligt ansatte falder med 4,8 kroner i timen, når andelen af kvinder stiger med 10 procentpoint. Og i arbejdsfunktioner som eksempelvis social- og sundhedsassistenter og pædagogmedhjælpere, falder gennemsnitslønnen med 2,4 kroner i timen, når andelen af kvinder stiger med 10 procentpoint.

VIVE’s undersøgelse viser desuden, at det danske arbejdsmarked i høj grad er kønsopdelt. Mænd arbejder typisk i det private, mens kvinder typisk er ansat i det offentlige. Der er tale om nye data, der vil indgå i den endelige rapport, som udgives til efteråret.

”Vi er nødt til at have en samfundsdebat om dette problem. Vores arbejdsmarked har en skæv kønsfordeling, og uligelønnen medvirker til, at det er svært at få flere mænd over i de kvindedominerede fag. Hvorfor mener vi som samfund, at det skal belønnes højere at arbejde med penge og teknik end med mennesker og velfærd – bare fordi de fleste mænd vælger det første? Hvis vi vil have ligeløn i Danmark, skal vi gøre op med den dårlige aflønning af de kvindedominerede fag”, siger Grete Christensen.  

For at sætte fokus på problemstillingen inviterede Ligelønsalliancen, der består af Sundhedskartellet, BUPL, Socialpædagogerne og FOA, til debat på Folkemødet lørdag.  Her præsenterede Grete Christensen blandt andet panelet for et eksempel på uligeløn fra det virkelige liv - en kvindelig sygeplejerske ville have 2.000 kroner mere til sig selv om måneden som pensionist, hvis hun tjente det samme som mænd, der har samme uddannelseslængde. Panelet bestod af erhvervsleder Stine Bosse, Martin Laurberg fra Dansk Arbejdsgiverforening og Victoria Velasquez fra Enhedslisten. 

Læs mere om ligeløn her