Kamilla Futtrup genvalgt som SLS-formand

Der blev både genvalgt og nyvalgt, da SLS holdt årsmøde i weekenden og stemte om, hvem der skal stå i spidsen for fremtidens sygeplejersker fra 1. juli. Stærkere regional indflydelse var et gennemgående tema på mødet, der blev afholdt på Brandbjerg Højskole.

Oprettet: 27.05.2019
Kamilla Futtrup er genvalgt som formand for SLS, mens Sebastian Kongskov Larsen bliver ny næstformand for SLS den 1. juli.
Foto: Bjarke Lindemann

Sygeplejestuderende Kamilla Kjeldgaard Futtrup er søndag genvalgt som formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning det kommende år. Sygeplejestuderende Sebastian Kongskov Larsen er valgt som ny næstformand. Han afløser Anne Vagner Christensen.

”Jeg er glad og taknemmelig for, at SLS’erne endnu engang viste mig tillid til at stå i spidsen for landets sygeplejestuderende. I det næste år vil vi arbejdere videre på de sygeplejestuderendes indflydelse på vores uddannelse,” fortæller Kamilla Futtrup.

Stærkere samarbejde på tværs

Et gennemgående tema på årsmødet var ønsket om at styrke de sygeplejestuderendes indflydelse på professionshøjskolerne. Derfor er det besluttet, at man det kommende år vil arbejde endnu mere målrettet med at styrke samarbejdet på tværs af de enkelte professionshøjskoler.

”Vi har opdaget, hvor stor en værdi det har at arbejde sammen regionalt og dermed styrke vores indflydelse og samarbejde med professionshøjskolerne. Det vil vi styrke, så vi den vej kan arbejde videre med at sikre og forbedre vores medstuderendes rettigheder. I det regionale samarbejde ser vi også et stort potentiale i at arbejde endnu tættere sammen med Dansk Sygeplejeråds kredse,” fortæller Kamilla Futtrup.

På årsmødet var der dog også fokus på det kommende folketingsvalg og navnlig de mange partiers skiftende holdninger til finansiering af sygeplejerskeuddannelsen og afskaffelsen af det såkaldte omprioriteringsbidrag, der hvert år skærer 2 % af bevillingerne til uddannelse:

”I løbet af valgkampen har vi fået en masse løfter fra folketingskandidater, som forhåbentligt har fået øjnene op for, at hvis vi ønsker et sammenhængende sundhedsvæsen i fremtiden, så kan man ikke spare på fremtidens sygeplejersker. Vi skal arbejde videre på, at der bliver investeret yderligere i sygeplejerskeuddannelsen,” fortæller Sebastian Kongskov Larsen, der tiltræder som næstformand den 1. juli. 

Udviddet forretningsudvalg

Årsmødet besluttede desuden at udvide forretningsudvalget med et ekstra medlem. Det skete blandt andet på baggrund af, at SLS de seneste år er gået fra 15 til 23 aktive lokalafdelinger, og at der forventes yderligere aktivitet i takt med, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen øges.

Foruden det nye formandskab blev Julie Bjerg Jakobsen, Julie Jørgensen, Trine Johansen Rasmussen og Kasper Madsen valgt som medlemmer af forretningsudvalget.

Det nye forretningsudvalg tiltræder 1. juli 2019 og sidder et år frem.