Kampen for ligeløn fortsætter sammen med medlemmerne

Over 100 sygeplejersker deltog tirsdag aften i et virtuelt medlemsmøde om den fortsatte kamp for ligeløn. Formand Grete Christensen fortalte bl.a. om rammerne for det første møde i lønstrukturkomitéen, mens næstformand Dorthe Boe Danbjørg bad om hjælp til at fastholde presset på politikerne.

Oprettet: 10.11.2021
Christina Sommer, cso@dsr.dk
Søren Svendsen
Efter oplæg af Astrid Elkjær Sørensen, fortalte Grete Christensen og Dorthe Boe Danbjørg om DSR’s fortsatte kamp for ligeløn.

12-14 timers arbejdsdag og kost- og boligtvang på hospitalet. Plus ægteskabsforbud. Det var hverdag for sygeplejersker for godt 100 år siden.

Tvang og forbud er for længst passé, og det er de lange arbejdsdage også – i hvert fald på papiret. Men det er sygeplejerskernes opgør med den skæve indplacering i lønhierarkiet ved Tjenestemandsreformen i 1969 som bekendt ikke, fastslog historiker og ph.d. Astrid Elkjær Sørensen endnu en gang på et virtuelt medlemsmøde med over 100 sygeplejersker fra hele landet tirsdag den 9. november.

Og Dansk Sygeplejeråd fortsætter ufortrødent kampen for ligeløn, bl.a. i lønstrukturkomitéen, som mødtes for første gang mandag den 8. november, fortalte Grete Christensen, der er en af fem komitémedlemmer fra FH.

”Vi brugte mest tiden på at se hinanden an, men vi fik også opridset kommissoriet for arbejdet og gennemgik kort anbefalingerne fra lønkommissionen i 2010, så vi er enige om, hvad vi arbejder ud fra,” siger hun og tilføjer:

”Lønhierarkiet har medført et lønefterslæb bestemt af køn, som de fleste i dag godt kan se det urimelige i. Flere politiske partier har det seneste års tid erkendt, at de har et ansvar for at finde løsninger, og vi håber, at lønstrukturkomitéens konklusioner kan bane vejen for et opgør med mere end 50 års lønulighed.”

Fortsat pres og fokus op ligeløn

Efter planen mødes komitéen med seks-otte ugers mellemrum det næste år. Mellem møderne ”grovbearbejder” en teknisk referencegruppe med deltagelse af bl.a. Dansk Sygeplejeråds forhandlingschef de emner, komitéen skal drøfte.  

”Jeg skal selvfølgelig repræsentere alle FH’s organisationer. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at kæmpe for sygeplejerskernes løn – endnu en gang. Målet er at lave et tidssvarende lønhierarki. Det mål deler vi med andre traditionelt kvindedominerede fag, og det fællesskab er en styrke.”

Der offentliggøres ikke referater eller delkonklusioner fra komitéarbejdet, men Dansk Sygeplejeråd afholder medlemsmøder i forbindelse med hvert møde for at engagere så mange medlemmer og tillidsvalgte som muligt, fortalte næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

”Det er fuldstændig afgørende, at vi fastholder presset på politikerne og arbejdsgiverne og sikrer, at danskerne holder fokus på ligeløn. Det kan vi kun sammen med jer. Når vi sammen er aktive, øger vi sandsynligheden for at få indflydelse,” sagde hun.

Som eksempel fremhævede hun tirsdagens uventede møde mellem statsministeren og Grete Christensen - affødt af de mange vrede reaktioner på Mette Frederiksens opfordring til sygeplejerskerne om endnu en gang at yde en ekstra indsats pga. corona-situationen.

”Efter vores udtalelser i medierne og jeres reaktioner på de sociale medier, gik der ikke lang tid, før invitationen tikkede ind.”

Dansk Sygeplejeråd har flere initiativer i støbeskeen, men alle ideer er velkomne, fastslog Dorthe Boe Danbjørg:

”Byd ind på medlemsmøderne eller send dem til mig direkte.”

Efter en lille håndfuld opklarende spørgsmål fra medlemmerne sluttede det virtuelle møde efter en time.

De kommende medlemsmøder vil bl.a. blive annonceret i nyhedsbrevene fra Dansk Sygeplejeråd, Facebook og dsr.dk