Kampvalg resulterer i flere nye formænd i DSR’s kredse

Der var kampvalg om posterne ved bestyrelsesvalget i kredsene og i Lederforeningen, og en række nye sygeplejersker skal være med til at tegne DSR i de næste fire år.

Oprettet: 08.11.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk

Valget til bestyrelserne i Dansk Sygeplejeråds kredse og i Lederforeningen er nu afsluttet, og en ny hovedbestyrelse er valgt. Valgperioden er på fire år, fra 9. november 2021 til og med 8. november 2025

Valgdeltagelsen ved kredsvalgene har været historisk høj i år, hvor 36,6 % har afgivet deres stemme. I 2017 stemte 31,9 %, hvilket på daværende tidspunkt var det højeste i 10 år. Til valget i Lederforeningen stemte 38,5 % i år.

”Stort tillykke til de valgte. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med den nye hovedbestyrelse, de nye kredsbestyrelser, og Lederforeningens bestyrelse. Vores kredsbestyrelser har en vigtig opgave i at være i tæt dialog med medlemmerne og de tillidsvalgte om de udfordringer, de møder på arbejdspladserne i hverdagen. Sundhedsvæsenet – såvel i kommuner som regioner – står lige nu overfor store udfordringer, som påvirker dagligdagen for mange af vores medlemmer. Medlemmerne har derfor brug for at se og mærke, at DSR er til stede og klar til at hjælpe,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Flere steder var der kampvalg, og valget har da også givet en del udskiftninger i såvel de lokale formandskaber som i DSR’s hovedbestyrelse.

Det glæder Grete Christensen, for det tyder på et stærkt medlemsengagement, og det er vigtigt, for der er nok at tage fat på, påpeger hun:

”Sygeplejerskernes løn svarer ikke til vores uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Samtidig er manglende ligeløn et centralt ligestillingsproblem i Danmark, ligesom lønnen er afgørende, hvis vi skal løse rekrutteringsudfordringen og derigennem sikre et stærkt sundhedsvæsen og en stærk sygeplejeprofession. Det er et område, hvor vi har store ambitioner, der stiller store krav til os, der er valgt af medlemmerne. Medlemmerne forventer, at vi bliver ved med at lægge massivt pres på arbejdsgivere og politikere. Det skal vi gøre sammen,” siger Grete Christensen.

Kampvalg om formandsposter

I alt stillede 257 kandidater op til kamp om 147 pladser i kredsbestyrelserne, mens 18 kandidater kæmpede om de 12 pladser i bestyrelsen i Lederforeningen.

Det gav kampvalg om næsten alle næstformandsposterne, og om formandsposterne i Kreds Hovedstaden, Kreds Sjælland og Kreds Nordjylland.

I Kreds Hovedstaden er Kristina Robins genvalgt, hvorimod Anne Marie Holst Sommer tiltræder som ny formand i Kreds Sjælland og Kreds Nord har fået tidligere næstformand, Christina Windau Hay Lund på formandsposten.

Formændene i Kreds Midtjylland, Kreds Syddanmark og i Lederforeningen blev genvalgt uden modkandidater.

Dermed består DSR’s hovedbestyrelse nu af følgende medlemmer (SLS skifter formand ved årsskiftet, der er valg til de to centrale næstformandsposter i 2022 og til formandsposten i 2024):

Kandidatpost Navn

Formand for DSR

Grete Christensen
1. næstformand,  DSR Anni Pilgaard
2. næstformand, DSR Dorthe Boe-Danbjørg
Formand for Lederforeningen Irene Hesselberg
Formand for SLS

Julie Bjerg Jakobsen

Kredsformand, Kreds Syddanmark

John Christiansen
1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark Camilla Duus Smith
Formand, Kreds Midtjylland Anja Toftbjerglund Laursen
1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland Jacob Gøtzsche
Kredsformand, Kreds Nordjylland Christina Windau Hay Lund
1. kredsnæstformand, Kreds Nordjylland Caroline Kronborg Grøn
Kredsformand, Kreds Sjælland Anne Marie Holst Sommer
1. kredsnæstformand, Kreds Sjælland Michelle Gulbæk Serve
Kredsformand, Kreds Hovedstaden Kristina Robins
1. kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden Harun Demirtas

Se flere detaljer om valgresultatet i din kreds og Lederforeningen her