Klar information skal hjælpe livstruede med at træffe valg

Patienter skal i højere grad have lov til at sige nej tak til at blive genoplivet, mener Socialdemokratiet og DF. Sundhedspersonalet skal blive bedre til at tale om livets afslutning, lyder det fra formanden for palliationssygeplejerskerne.

Oprettet: 08.02.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk

Debatten om genoplivning af ældre og alvorligt syge patienter raser for tiden, og nu går Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet på banen med et krav om, at det skal være enklere vælge genoplivningen fra.

De to partiers sundhedsordførere mener, at det i dag er alt for svært at afslå genoplivning eller livsforlængende behandling, hvis man ikke ønsker at leve videre.

”Om du så fik en stor tatovering, hvor der står du ikke vil genoplives, hvis du dør, så skal personalet i mange tilfælde forsøge at genoplive dig. Det er svært at forstå, at det skal være så svært at sige nej til behandling,” siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, til Altinget.dk.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan en ”habil” patient afvise at blive genoplivet. Det er den behandlingsansvarlige læge, der vurderer, om patienten er habil og kan overskue konsekvenserne af sin beslutning. Desuden skal lægen vurdere, om ønsket om ikke at få behandling skyldes forhold, som kan afhjælpes.

Hvad er betydningsfuldt?

I Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker følger man debatten om genoplivning tæt. Ifølge formand Marianne Holm Andersen er udfordringen for sundhedspersonalet ofte, at patienterne mangler information om de valg og fravalg, som de har ret til at foretage.

”Vi skal blive bedre til at tage en formaliseret snak med den enkelte patient, både omkring behandling og konsekvenserne heraf, men i høj grad også om livet, og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte,” siger hun.

Her er Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker helt på linje med Det Etiske Råd, der udtaler, at sundhedspersonalet har pligt til at gennemføre en personlig samtale, ”hvis borgeren med stor sandsynlighed er uafvendeligt døende og risikerer at blive ukontaktbar eller på anden måde inhabil til at træffe beslutninger”.

Et værdifuldt liv til det sidste

Med samtalen bliver patienten bedre i stand til at vælge, om han eller hun vil genoplives, påpeger Marianne Holm Andersen, der til daglig er afdelingssygeplejerske på Hospice Sjælland.

”Målet må jo være, at den enkelte patient kan leve et værdifuldt liv til det sidste - og definitionen på det liv er jo unik,”  siger hun.

”Ofte udtaler patienter sig om, at det ikke er selve døden de frygter – men måden og vejen mod døden. Den udtalelse bør vi tage til efterretning og forholde os aktivt til,” understreger palliationssygeplejerskernes formand.