Kom nu med den ligeløn

DEBAT: Ligeløn mellem mænd og kvinder vil føre mange gode ting med sig, bl.a. en mere lige fordeling af barslen mellem mor og far, skriver Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand Dansk Sygeplejeråd, i et indlæg i Ekstra Bladet.

Oprettet: 26.04.2019

Debatindlæg i Ekstra Bladet af Dorthe Boe Danbjørg 2. næstformand Dansk Sygeplejeråd

Vi diskuterer for tiden en lidt anden fordeling af barslen mellem kvinder og mænd, blandt andet foranlediget af et EU-direktiv om mere øremærket barsel til far.

Vi kan imidlertid ikke lukke øjnene for, at hvis vi for alvor skal have en lige fordeling af barslen, så skal der ligeløn på bordet til de kvindedominerede faggrupper som blandt andet sygeplejerskerne. De er af historiske grunde underlagt en løn, der mere end noget andet afspejler fortidens kønsroller, men samtidig er med til at fastholde kvinder og mænd i de traditionelle kønsroller.

Der er brug for handling, for flere undersøgelser viser, at det (stadigvæk) er kvinderne, der står for hovedparten af barslen. Den nybagte mor tager i gennemsnit 296 dages barsel, mens fædre i gennemsnit kun tager 36 dage.

Vi kan ikke ignorere, at for mange familier er fordeling af barsel også et økonomisk spørgsmål. Når den enkelte familie kigger på, om det er far eller mor der skal holde forældreorlov på barselsdagpenge, så vælger de naturligt nok den forælder med den laveste indkomst, fordi det vil betyde det mindste tab. Og i den sammenhæng peger pilen ofte på kvinden, fordi hun typisk har en lavere løn end manden.

Den manglende ligeløn er blandt andet et benspænd for lige fordeling af barsel. Når ligestillingsminister Eva Kjer Hansen beder Dansk Sygeplejeråd om at få vores medlemmer til at afgive barsel til deres mænd, er jeg nødt til at komme med et modsvar, der hedder, ja, hvis du kommer med ligeløn.

Så kom nu med den ligeløn, så skal vi nok se, at det har en positiv, afsmittende effekt på en lige fordeling af barslen.