Kommentar fra formanden til sag om forbrug af foreningens midler

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, kommenterer her en aktuel sag om forbrug af organisationens midler til taxakørsel og andet hos kredsformand Vibeke Westh, Kreds Hovedstaden.

Oprettet: 26.06.2019
Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Ekstra Bladet bringer i dag en historie om forbrug af DSR’s midler til taxakørsel hos kredsformand Vibeke Westh, Kreds Hovedstaden. Det drejer sig både om taxakørsel generelt og mellem hjem og arbejde, samt om Vibeke Wesths øvrige forbrug af organisationens midler.

Historien bygger på oplysninger fra en hidtil fortrolig rapport fra DSR´s revisor, Deloitte, som desværre er blevet lækket til Ekstra Bladet. Efterfølgende er sagen omtalt på flere sociale midler.

Mange af jer har efterspurgt min holdning hertil, og jeg vil derfor gerne fortælle jer, hvordan jeg ser sagens forløb.
I januar fik vores revisor henvendelser fra whistelblowere om, at de fandt, at kredsformanden havde et stort forbrug på bl.a. taxakørsel. Vi bad revisoren om at iværksætte en uvildig undersøgelse. Den undersøgelse er nu gennemført, og på baggrund af rapporten fra Deloitte har DSR´s advokat foretaget en juridisk vurdering. 

Økonomien i Kreds Hovedstaden er kredsbestyrelsens ansvar, og derfor blev revisionsrapporten og advokatvurderingen fredag morgen forelagt for næstformændene i Kreds Hovedstaden. De var efter gennemgangen enige om, at de ikke længere mener, at Vibeke Westh nyder den anseelse, som kræves for at være formand for Kreds Hovedstaden, og de ikke længere har tillid til hendes forretningsførelse.

Efterfølgende blev kredsens bestyrelse indkaldt til møde mandag aften, hvor den også fik forelagt både revisorrapport og vurderingen fra DSRs advokat. Efter en grundig debat endte mødet med, at kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden bakker op om de fem kredsnæstformænd. 

Der står sagen nu. Og den er desværre blevet offentlig, før det er lykkedes for parterne at finde en løsning på sagen. Det havde jeg gerne set anderledes, men sådan skulle det altså ikke være på grund af lækagen til Ekstra Bladet og efterfølgende deling på de sociale medier. Derfor denne besked fra mig.

Denne sag er meget alvorlig og kan få stor betydning for vores omdømme.  Som formand for DSR har jeg altid stået for, at vores fælles forening har stor gennemsigtighed, og jeg er meget optaget af, at vi bruger medlemmernes penge sobert og ansvarligt. 

Jeg kan ikke svare på, hvordan sagen forløber herfra. Det ligger i kredsens regi. Men som politikere er vi afhængige af medlemmernes tillid, og derfor skal I vide, at det ligger mig meget på sinde, at vi alle lever op til den.

Venlig hilsen Grete Christensen

Formand for Dansk Sygeplejeråd