Kommission: Inddrag patienter og sundhedsprofessionelle når teknologien blomstrer

Den teknologiske udvikling er i manges øjne nøglen til et bedre sundhedsvæsen. I dag kom SIRI-kommissionen med sine anbefalinger til, hvordan det bliver en realitet, og lægger blandt andet vægt på, at sundhedsprofessionelle spiller en central rolle.

Oprettet: 19.01.2018
Maya Bille, mbi@dsr.dk
SIRI-kommissionens anbefalinger for sundhedsområdet blev i dag præsenteret på Christiansborg.
Foto: Morten Schriver

Når SIRI-kommissionen diskuterer sundhed i fremtiden flyver begreber som wearables, AI og blockchain gennem luften. Kommissionen er nemlig sat i verden for at kaste lys over, hvordan teknologien i fremtiden kan skabe forandringer i samfundet. Og teknologien skal være nøglen til et godt og sundt liv, ifølge den fremadsynede kommission, som i dag afslørede sine anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen.

Og selvom Siri-kommissionens anbefalinger tager udgangspunkt i, at patienter, sygeplejersker og andet sundhedspersonale i højere grad skal bruge avanceret teknologi, så danskerne bliver sundere og undgår at blive mere syge, så skal vi ikke køre på med teknologien for enhver pris. Kommissionen anbefaler nemlig, at når regering, kommuner og regioner kaster sig ud i ny teknologi, skal de sikre sig, at teknologien fungerer som et støtteredskab for både patienter og for sundhedspersonale, og ikke blot skal skabe mere effektivitet eller spare penge.

Og inddragelse af både patienter og sundhedsprofessionelle er ekstremt vigtigt, hvis teknologien for alvor skal løfte sundhedssektoren, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, som har siddet med i arbejdsgruppen bag anbefalingerne.

”I fremtiden kommer vi til at bruge teknologier, som vi på nuværende tidspunkt har svært ved at forestille os. Men vi skal være varsomme, og sikre os at teknologierne giver værdi, og at de er meningsfulde at benytte for sundhedspersonalet. Den menneskelige kobling med teknologien kan vi ikke undvære,” siger Grete Christensen.

Teknologien betyder også, at vi i fremtiden skal tænke forebyggelse mere ind i vores sundhedsvæsen. Kronikere kan melde sygdomstilstand ind via en app eller en app kan motiveres til at forbedre livsstil. Kommissionen anbefaler f.eks., at der udarbejdes et ”App-otek”, og at det offentlige er med til at lave en guide, der kan lede vejen gennem app-junglen. 

Sundhedsprofessionelle skal guide og vejlede

Sygeplejersker og sundhedsprofessionelle skal ifølge Kommissionen være en slags ledestjerner i brugen af ny teknologi, og derfor anbefaler kommissionen, at regioner, kommuner og staten sørger for, at de rette kompetencer til at håndtere teknologien er tilstede. Myndighederne skal sørge for, at deres medarbejdere har fået den rette uddannelse, så de er gearede til selv at navigere i store mængder data og bruge ny teknologi og ikke mindst videreformidle til borgerne.

”Det er alfa omega, at der er veluddannede mennesker i sundhedssektoren, som kan hjælpe med at navigere midt iblandt robotter, kunstig intelligens og i anvendelsen af sundhedsdata. Derfor må man ikke lade teknologien overhale hverken borgerne eller sundhedspersonalet i et tempo, hvor det er umuligt at følge med. Og så skal vi også være på forkant med de etiske udfordringer og dilemmaer, som vil opstå hurtigere og hurtigere i takt med teknologiens udvikling,” siger Grete Christensen, der i dag var med, da anbefalingerne blev præsenteret på Christiansborg.