Kommunale arbejdspladser kan søge støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Nu kan endnu flere kommunale arbejdspladser få glæde af et tilbud om hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø med projektet SPARK, der er et samarbejde om bedre psykisk arbejdsmiljø. Se, hvordan din arbejdsplads kan søge.

Oprettet: 14.01.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
SPARK er en fælles indsats mellem arbejdsgivere og arbejdstagere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Omstruktureringer. Tidspres. Vold. Chikane. Fra 2019 åbner det kommunale tilbud SPARK for, at endnu flere arbejdspladser kan få hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Og som noget nyt kan man også få hjælp til at løse problemer på tværs af arbejdspladser og kommuner.  SPARK er et samarbejde mellem arbejdstagere og arbejdsgivere om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

En grundsten i SPARK er at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser og at øge deres handlekompetence til gavn for arbejdspladsen. Formålet er at klæde arbejdspladserne på til selv at løse problemerne, når forløbene med hjælp udefra er slut. En evaluering af de første forløb med SPARK har vist, at medarbejderrepræsentanter og ledere får ny viden og metoder til at sætte gang i tiltag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor har Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet aftalt at videreføre, udvide og informere om SPARK´s tilbud til kommunale arbejdspladser. 

 

Søg om støtte til et SPARK-forløb

KL og Forhandlingsfællesskabet har netop sat en informationskampagne i gang, så flere kommunale arbejdspladser får øjnene op for SPARK´s tilbud om støtte til at udvikle samarbejdet og handlekompetencerne hos medarbejderrepræsentanter og ledere landet over.

Læs mere om SPARK

Her kan du søge støtte til et SPARK-forløb

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne