Kommuner bør investere i medarbejdere i ældresektoren

”Kommunerne sætter medarbejderne til at vogte over pengekassen, i stedet for at sætte dem fri, så de kan tage udgangspunkt i borgernes behov” sagde Grete Christensen i debat på Folkemødet.

Oprettet: 18.06.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Manglen på arbejdskraft rammer også ældresektoren, og det harmonerer dårligt med, at antallet af ældre med behov for pleje og omsorg vokser.

Derfor havde Danske Fysioterapeuter inviteret Dansk Sygeplejeråd, FOA og Ældresagen til debat på Folkemødet på Bornholm under titlen ”Flere ældre men ikke nok hænder”.

DSR’s formand, Grete Christensen slog temaet an med en præcisering:

”Den største udfordring i ældreplejen er manglen på medarbejdere. Men det vigtigste er at sikre, at vi ikke bare har hænder – men har de rette kompetencer til de rette opgaver, der skal løses i ældresektoren.”

Hun opfordrer derfor kommunerne til at investere i medarbejderne i langt højere grad end tilfældet er i dag:

”Jeg er nødt til at sige, at kommunerne bliver nødt til at investere noget mere i uddannelse. Der er brug for at man højner niveauet hele vejen igennem systemet. Vi har en specialuddannelse i borgernær sygepleje, men der er en række kommuner, som ikke har sendt nogen af deres sygeplejerske afsted på den uddannelse endnu. Det er der behov for, fordi kompleksiteten i ældresektoren er ekstremt høj.”

DSR-formanden slog derefter fast, at motivation og mindset blandt medarbejderne ikke alene løser mangelsituationen:

”Man skal ikke bare tage for givet, at medarbejderne er der. Man skal have en styrket fastholdelsesindsats, så man rent faktisk kan motivere medarbejdere til at blive i det pressede arbejdsmiljø, som jo er virkeligheden rigtig mange steder.”


Samarbejde i teams involverer alle kompetencer

Formand for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard, var enig og pegede på, at det er vigtigt, at den kommunale ældrepleje sikrer, at ældre, som har behov for pleje, omsorg og rehabilitering, vitterlig kan få den hjælp, de har brug for. Derfor er det vigtigt med tæt samarbejde mellem de forskellige fagprofessionelle – og at alle kompetencer kan komme i spil i ældresektoren.

Vinni Jakobsen, sektornæstformand for social- og sundhedssektoren i FOA pegede på værdien af selvstyrende teams, fordi det giver medarbejderne større frihed, og hun erklærede krigen om faggrænserne for død.

Grete Christensen kvitterede for meldingen fra FOA og sagde videre:

”Jeg er enig med Jeanette Præstegaard i, at man skal have lov til at bruge sin faglighed og det, man er uddannet til. Men man skal også have mulighed for at trække på andre, hvis man kan se, at ens kompetencer stopper. Derfor er selvstyrende teams en god ide. Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at hvis man er alene sygeplejerske i et stort fagligt team, så har man brug for at sparre med sygeplejersker andre steder for at styrke og vedlige holde sin egen faglighed.”

Hun advarede samtidig om, at friheden flere steder er en skjult spareøvelse:

”Vi sætter medarbejderne til at vogte over pengekassen i kommunerne, i stedte for at sætte dem fri, så de kan tage udgangspunkt i borgernes behov.”

Fra Ældresagen deltog chefkonsulent Per Tostenæs, og han foreslog at fjerne visitationen og overlade det til selvstyrende teams om borgerne at efterkomme borgernes behov. Han pegede blandt andet på muligheden for at løse arbejdskraftmanglen ved at tiltrække sygeplejersker og andre omsorgsmedarbejdere til Danmark fra lande som Indien og Philippinerne.