Kommuner opfordres til at bruge hygiejnesygeplejersker

Værnemidler og ekspertise i hygiejne er centrale temaer i genåbningen af plejecentre og bosteder. DSR’s anbefalinger er blevet hørt, siger næstformand.

Oprettet: 11.05.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Coronakrisen har sat fokus på vigtigheden af korrekt hygiejne for at undgå smitteoverførsel. Det gælder ikke mindst i kontakten mellem medarbejdere og svækkede, ældre borgere på landets plejehjem.

Derfor er næstformand i DSR, Dorthe Boe Danbjørg tilfreds med, at tilstrækkelige værnemidler og korrekt hygiejne, som står højt på DSR’s dagsorden, også er højt på dagsordenen i det sektorpartnerskab, som Sundheds- og Ældreministeriet har oprettet i forbindelse med genåbningen af private og kommunale plejecentre og andre døgninstitutioner.

Efter det seneste møde i sektorpartnerskabet siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg:

”Det er vigtigt for DSR at høre, at der er enighed om hele bordet rundt, at uden tilstrækkelige værnemidler – og åbenhed om fx forsyningsproblemer – så er det meget svært for medarbejderne at skabe tryghed og sikkerhed i omgangen med borgere og patienter og deres pårørende.”
 

Hygiejnesygeplejersker får central rolle i kommunerne

Forud for mødet udsendte Sundhedsstyrelsen en ny vejledning, som lægger op til at tildele hygiejnesygeplejersker en central rolle i genåbningen. Det kalder Dorthe Boe Danbjørg en ’sejr’ for DSR.

”Vi har ved flere lejligheder opfordret kommunerne til at bruge hygiejnesygeplejerskerne. De besidder stor viden og kan virkelig gøre en forskel i den aktuelle situation, hvor vi på grund af Coronaepidemien har brug for at overholde høje standarder for hygiejne for at begrænse smittespredning”, siger næstformanden.

Hygiejnesygeplejerskernes fremtrædende rolle i hygiejnearbejdet har stået på i flere år, men kun få kommuner har ansat hygiejnesygeplejersker. Det lægges der nu op til at ændre med Sundhedsstyrelsens nye ”Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”. Her fremhæves det, at den kommunale hygiejneindsats er af ”central betydning” i forhold til forebyggelse af smittespredning blandt medarbejdere og sårbare borgere:

”Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at institutioner med plejekrævende borgere, såvel kommunale som private, skal have umiddelbar adgang til rådgivning fra hygiejnekyndige medarbejdere. (..) Ressourcepersoner kan fx være specialuddannede hygiejnesygeplejersker eller andre sundhedspersoner med relevante faglige kvalifikationer.

Fx kan hygiejnesygeplejersker være nøglepersoner, når man skal sikre systematisk afbrydelse af smitteveje, forklarer Dorthe Boe Danbjørg:

”Vi har tidligere fremhævet vigtigheden af at etablere rådgivning og kurser i korrekt håndtering af værnemidler. For hvis de bruges forkert, kan man forurene sig selv, når man tager dem af, og så er man lige vidt. Hygiejnesygeplejerskerne har ekspertisen og kan være med til at udarbejde materiale i korrekt brug af værnemidler for medarbejdere på plejecentre og bosteder i kommunerne.”

Og det er netop, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler: at hygiejnesygeplejersker i kommunen ”kan rådgive om forebyggelse af smittespredning, herunder hygiejne og anvendelse af værnemidler samt evt. zoneopdeling og indretning af isolerede afsnit.” Ordningen er indtil videre midlertidig, fremgår det af vejledningen.
 

Kommuner skal have ensartede retningslinjer

I forbindelse med genåbningen er der desuden lagt op til at skabe klare og ensartede retningslinjer for genåbningen. Også det er et længe næret ønske i DSR.

”Danmark er for lille et land til at have forskellige retningslinjer fra en kommune til en anden. Hvis en pårørende har en far eller mor på plejehjem i én kommune og hans kone har en forælder på et plejehjem i en anden kommune, så skaber det tryghed og bedre sikkerhed, at retningslinjerne er entydige på tværs af kommunegrænser, siger Dorthe Boe Danbjørg og tilføjer:

”Retningslinjerne skal desuden være operationelle. Vi har indtil nu set, at mange har haft svært ved at omsætte retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut i praksis. Derfor har vi opfordret til, at vi får klare og entydige retningslinjer, som ikke overlader rum for fortolkning, når vi genåbner adgangen til de meste sårbare borgere.”

”Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner”, Sundhedsstyrelsen, 20. maj, 2020