Kongresdebat om ny hovedorganisation

Skal DSR sige ja eller nej til en fusion mellem FTF og LO til en ny stor hovedorganisation for den danske fagbevægelse? Kongressen har den endelige beslutning.

Oprettet: 23.01.2018
Morten Jakobsen
Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen på scenen i Odense Congress Center, hvor kongresseminaret blev afholdt.
Foto: Nils Lund

Dansk Sygeplejeråds kongres, som består af ca. 150 medlemmer af kredsbestyrelserne og repræsentanter for lederne og de studerende, har været samlet i Odense for at drøfte forslaget om en fusion mellem de to hovedorganisationer LO og FTF.

Der var tale om et såkaldt kongres-seminar, som ikke skulle beslutte noget, men have en bred drøftelse om fordele og ulemper ved at fusionere de to store hovedorganisationer. LO har ca. 1 million medlemmer og FTF, som Dansk sygeplejeråd er medlem af, har 450.000 medlemmer.

De to andre store organisationer i FTF, Danmarks Lærerforening og pædagogerne i BUPL, går begge ind for fusionen. BUPLs hovedbestyrelse tog den formelle beslutning om at sige ja til fusionsforslaget i sidste uge. Dansk Sygeplejeråd har besluttet, at det er kongressen, der skal tage beslutningen.

"Debatten på kongresseminaret viser, at der er mange spørgsmål, uklarheder og bekymringer. Så jeg er glad for, at vi har valgt at have en bred debat, før kongressen skal træffe en beslutning," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Læs mere om tankerne bag et tættere samarbejde mellem FTF og LO i: "Hvordan kan en fælles hovedorganisation styrke fagbevægelsen?" 

Dansk Sygeplejeråd besluttede allerede på sin kongres i 2012 at se på, hvordan man ved at bygge videre på fagbevægelsen som social og politisk bevægelse kan nytænke fællesskaber, solidaritet og velfærd. Derfor har Grete Christensen deltaget i den arbejdsgruppe under FTF og LO, som har udarbejdet forslaget til en fusion.

LO og FTF mødes hver for sig d. 9. februar for at beslutte, om organisationerne vil gå videre med fusionsforslaget. Bliver det vedtaget er planen, at begge organisationer skal holde hver sin kongres d. 13. april for at beslutte en eventuel fusion og umiddelbart derefter stifte den nye organisation. Inden da skal Dansk Sygeplejeråds kongres stemme om, hvorvidt Dansk Sygeplejeråd skal sige ja til fusionen.

Bliver forslagene vedtaget vil en ny stor hovedorganisation for den danske fagbevægelse med omkring 1,5 million medlemmer være en realitet fra starten af 2019.

Læs hovedbestyrelsens anbefaling efter kongresdebatten og debat i hovedbestyrelsen i artiklen "Dansk Sygeplejeråd: Vi støtter op om storfusion mellem LO og FTF" i Avisen.dk.

Læs også