Kongressen afviser rotationsordning

Endnu engang har kongressen i DSR nedstemt et forslag om at indføre en rotationsordning for frikøbte politikere.

Oprettet: 19.05.2022
Lotte Dahlmann, dsh@dsr.dk
Formand Grete Christensen var på talerstolen under debatten om rotationsordning
Foto: Søren Svendsen

Torsdag behandlede kongressen et forslag om at begrænse, hvor længe frikøbte politikere kan sidde på politiske poster i kredsene og hovedbestyrelsen. Stillerne, Anne Marie Sommer, Harun Demirtas og Kristina Robins motiverede forslaget med, at kongressen skulle vedtage at gøre det muligt, ”at fuldtidsfrikøbte politikere maksimalt kan stille op til samme post i tre sammenhængende fireårige valgperioder.

Rotationsordningen skulle ifølge forslaget træde i kraft 1. juni 2022, og nuværende frikøbte politikere ville få nulstillet deres anciennitet.

Lignende forslag blev fremsat i 2012 og 2018 – og begge gange nedstemt.

Under debatten, hvor modstandere af forslaget var i overtal på talerstolen, fyldte især ønsket om at overlade valget til medlemmerne.

”Vores ledere bliver ikke bedre end, vi gør dem til. Ingen tvungen rotation på posterne, det er medlemmernes valg”, sagde en. En anden, at ”vi må stole på vores medlemmer og lade dem vælge, så kan man stille op så tit man vil.”

Flere slog desuden på, at DSR ikke skal tvinge dygtige politikere fra posten for princippets skyld, men tværtimod trække på de erfaringer, mange har opbygget over år.

Blandt støtterne lød det, at rotation er et godt princip og at det er med til at skabe dynamik i en organisation. Samtidig pegede flere talere på, at hvis forslaget skulle virke, er det vigtigt at sikre en kontinuerlig fødekæde af kommende politikere, så man ikke løber tør for kandidater.

Til manges overraskelse indtog formand Grete Christensen talerstolen og talte for forslaget.

Hun indledte med at fortælle, at hun støttede forslaget og også stemte for det på kongressen i 2018:

”Jeg tror på, at det er sundt, at vi flytter os, og at det er vigtigt, at man ikke bare kan blive siddende på en post. Jeg tror stadig på, at rotationsprincippet er sundt for en organisation og at det skaber en større dynamik i en organisation. Jeg er enig i det forslag, der ligger, bortset fra, at jeg ikke synes, man skal nulstille ved de næstkommende valg. For på den måde, så skubber vi handlingen på den her beslutning i 12 år. Og det synes jeg er lidt – pivet.”

Forslaget blev afgjort ved navneopråb og nedstemt med 94 stemmer imod, 58 stemmer for og tre blanke stemmer.

Læs også: