Konsultationssygeplejersker kan rådgive borgere med kronisk sygdom over telefonen

Mange borgere med kronisk sygdom får i øjeblikket aflyst besøg i landets lægekonsultationer pga. covid-19. PLO og Dansk Sygeplejeråd anbefaler at lade konsultationssygeplejersker gennemføre nogle af aftalerne over telefon eller video.

Oprettet: 19.03.2020
Christina Sommer, cso@dsr.dk

Landet over har praktiserende læger efter anvisning fra myndighederne, PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) aflyst aftaler med borgere med ikke-akutte sygdomme for ikke at udsætte personale eller borgere for covid-19-smitterisiko.

Aflysningerne rammer især borgere med kronisk sygdom, der risikerer en forværring i deres tilstand og i værste fald får behov for indlæggelse. Og aflysningerne medfører samtidig, at en del konsultationssygeplejersker får færre opgaver.

I Sundhedsstyrelsens notat ”Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19” fremgår det netop, at borgere med kroniske sygdomme i almen praksis hører ind under ”kritiske funktioner”, som er en ”aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne”. Notatet beskriver desuden, at det kan være nødvendigt at indstille nogle af disse kritiske funktioner under covid-19.

Men to nye aftaler om mulighed for telefon- og videokonsultation mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), får nu Dansk Sygeplejeråd til at anbefale landets praktiserende læger til fortsat at have fokus på indsatsen over for denne patientgruppe ved at konvertere fysiske aftaler og kontrolbesøg til telefon- eller videokonsultationer.

Og konsultationerne kan med fordel varetages af de konsultationssygeplejersker, der allerede selvstændigt har en stor del af de fysiske konsultationer med borgere med kroniske sygdomme og derfor har fået en del ledige arbejdstimer i kølvandet på aflysningerne.

Dansk Sygeplejeråd vil nu gå i dialog med PLA om en løsning for konsultationssygeplejerskerne i de tilfælde, hvor der ikke er arbejde nok i den enkelte praksis. Og formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen er bevidst om, at risikoen for covid-19-smitte medfører, at mange aftaler skal aflyses. Hun opfordrer dog til stadig til at lade konsultationssygeplejersker gennemføre aftaler over video eller telefon, hvor det er fagligt forsvarligt.

”Vi ved fra andre indsatser, at det er betryggende og forebyggende at ringe patienter op og vejlede dem pr. telefon. Det er oplagt at bruge konsultationssygeplejerskernes faglighed på denne måde i den nuværende situation, hvor coronasmitten florerer og skaber ekstra travlhed på sygehusene. Vi må gøre alt for at undgå forebyggelige indlæggelser.”

Gøre det vi plejer på en anden måde

Under telefon- eller videokonsultationen kan konsultationssygeplejersken i dialog med borgeren vurdere borgerens tilstand, og om borgeren har brug for justeringer i sin behandling, vejledning, andre indsatser eller en ny telefonaftale.

Formand for Praktiserende Lægers Arbejdsgiver Organisation Karsten Rejkær Svendsen understreger, at aktiviteten hos landets praktiserende læger i øjeblikket er mindre end normalt pga. covid-19.

 ”Mange årskontroller hos borgere med kronisk sygdom kræver f.eks. en blodprøve eller anden undersøgelse i klinikken, men vurderer vi, at det er fagligt forsvarligt at udskyde kontrollen en måned eller to, gør vi det for at undgå covid-19-smitterisiko,” siger han.

Ifølge Karsten Rejkær Svendsen giver det dog god mening at vurdere, om det er fagligt forsvarligt at gennemføre nogle af de konsultationer, som konsultationssygeplejerskerne normalt varetager i forhold til overenskomsten, som telefon- eller videokonsultation. Som eksempel nævner han patienter med forhøjet blodtryk, som ofte går til fast kontrol hos konsultationssygeplejerskerne. 

”Har man f.eks. en aftale, hvor der skal følges op på en ændring i behandlingen, uden aktuelt behov for andre undersøgelser, kan den konsultation med fordel klares ved en telefon- eller videokonsultation, hvis borgeren har et blodtryksapparat derhjemme. Det kan også være årskontroller for KOL og diabetes, hvor forprøver allerede er taget. Vi skal ikke opfinde nye opgaver, men se, om vi kan lave det, vi plejer på en anden måde”.

Dansk Sygeplejeråd og PLO er enige om, at anbefalingen hviler på de to aftaler, som PLO og Danske Regioner indgik om mulighed for telefon- og videokonsultation i almen praksis af 13. og 16. marts 2020 samt, at der skal findes fleksible løsninger i overensstemmelse med overenskomsten.

Læs aftalerne:

Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om anvendelse af telefonkonsultation i forbindelse med corona-epidemien

Midlertidig aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om honorering af videokonsultation i almen praksis og lægevagt