Kontingent reguleres lavere end prisstigningerne

Kongressen fulgte Hovedbestyrelsens indstilling om en regulering af kontingentet, som er lavere end prisindekset, der i øjeblikket stiger på grund af stigende priser og inflation.

Oprettet: 20.05.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Som sidste punkt på DSR’s ordinære Kongres 2022 vedtog et stort flertal på kongressen, at kontingentet fremskrives med 1,6% i 2023 og med nettoprisindekset de følgende år.

Dermed støttede et stort flertal Hovedbestyrelsens indstilling.

DSR har praksis for, at kontingentet fremskrives med nettoprisindekset. Men i lyset af den tiltagende inflation, bl.a. pga. Ukrainekrigen og den generelle usikkerhed i verdensøkonomien, har nettoprisindekset udviklet sig markant siden juni 2021.

Hvis pristallet pr. maj 2022 skulle tages som udgangspunkt for kontingentreguleringen i 2023, vil kontingentet skulle reguleres med 6,2%. Men reguleringen bliver altså kun 1,6 pct., som svarer til 8 kr. om måneden.

Derfor anbefalede HB, at kontingentet i 2023 reguleres med mindre end nettoprisindekset. Da inflationen samtidig forventes at flade mere ud de kommende år, anbefalede HB desuden, at kontingentet fra i 2024 igen reguleres med udviklingen i nettoprisindekset.

Med denne beslutning og de øvrige tiltag, som Hovedbestyrelsen godkendte i rammebudgettet for 2023 og 2024 i april, sikres DSR en økonomi i balance.

 

Se også