Kostbar patienttid går til unødig dokumentation

Sygeplejersker bruger daglig en time og 49 minutter på dokumentation i løbet af en arbejdsdag. Men en tredjedel af den tid bliver brugt på at dokumentere ting, der er helt unødvendige. Og både mængden af den nødvendige og unødvendige dokumentation er steget markant de seneste tre år.

Oprettet: 03.02.2016
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

En tredjedel af den tid, sygeplejersker bruger på dokumentation, er unødvendig. Det viser en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd og Megafon. 

I snit bruger sygeplejersker på landets sygehuse i dag en time og 49 minutter af deres daglige arbejdstid på dokumentation. Heraf går 34 af minutterne til dokumentationsopgaver, der er spild af tid.

”Det er vigtigt og en helt naturlig og nødvendig del af sygeplejerskers arbejde at dokumentere og registrere. Det skal der ikke være tvivl om. Men det er spild af ressourcer, at der bliver brugt så meget tid på noget, som ikke giver mening. Den tid kunne bruges bedre til gavn for patienterne”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Otte minutter mere
Der har i mange år været talt om, at der skal luges ud i de unødvendige dokumentationsopgaver på sygehusene. Alligevel viser undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd og Megafon, at det går den modsatte vej.

I 2012 brugte sygeplejerskerne i snit 26 minutter på ligegyldig dokumentation – ud af 99 minutter på dokumentation i alt. Svarende til 26 procent af den samlede tid på dokumentation. Det er i 2015 steget med otte minutter – svarende til 31 procent af tiden.

”Det er et problem, at sygeplejerskerne oplever, at der kommer stadig flere opgaver bag computeren, der er unødvendige, når vi gang på gang sætter fokus på emnet. Og når der er bred enighed blandt politikere og i regionerne om, at der skal gøres noget ved det”, siger Grete Christensen.

KORA understreger problem
En rapport fra KORA konkluderer også, at der generelt er et problem med for meget dokumentation, der ikke giver mening. Eksempelvis krav om standardisering af procedurer i form af retningslinjer og tjeklister, som alle skal følge. Trods gode intentioner om systematik og patientsikkerhed oplever sygeplejersker, at der kan opstå konflikter mellem hensynet til at følge kvalitetsstandarter og hensynet til patienten, lyder det i rapporten.

”Det er nødvendigt, at ledelserne helt ned på lokalt niveau tager problemet alvorligt og sætter fokus på hvilke dokumentationsopgaver, der er vigtige, og hvilke der i praksis ikke giver mening. Det kan frigive mange ressourcer i vores pressede sundhedsvæsen og måske ligefrem sikre patienterne en bedre pleje og behandling”, påpeger Grete Christensen.

Når man tæller op, hvor mange timer sygeplejerskerne på alle landets hospitaler i dag bruger på unødvendig dokumentation, svarer det til 4,8 millioner timer årligt – eller 2.942 fuldtidsstillinger.

Læs også artiklen: "Væk med registreringskaos"