Krav om seks måneders medlemskab før valg til DSR  

Valg til tillidsposter i Dansk Sygeplejeråd vil fremover kræve seks måneders forudgående medlemskab af DSR. Samtidig bliver afstemningsforløbet til de politiske poster hurtigere. Det blev vedtaget på kongressen torsdag.

Oprettet: 19.05.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

”Du skal ikke bare kunne komme ind fra gaden, fordi du er sur og har lyst til at brænde det hele ned”. Sådan lød det blandt andet fra talerstolen, da der torsdag blev diskuteret valg til tillidsposter på DSR’s kongres.

For forslagsstillerne er det et ønske om, at dem, der stiller op til tillidsposter i DSR, er dedikerede medlemmer af DSR. Det viste der sig bred enighed om ved afstemningen.

Vedtagelsen af forslaget betyder, at man for at kunne stille op til en tillidspost i DSR - det vil sige til kredsformandskab, kredsbestyrelse, TR og FTR - fremover skal have været medlem i minimum seks måneder. Ændringen gælder ikke for sygeplejestuderende, som fortsat skal kunne stille op, selv om de lige er blevet medlemmer.

Det blev også besluttet, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation ved valg til tillidsrepræsentant. Den gives fra kredsformanden.

_22c5506xw

Kortere valgkamp

Det blev også besluttet at ændre på opstillingsfristen til valgene til formand og næstformænd i DSR-c samt alle posterne i kredsbestyrelser og Lederforeningen. Formålet er at få en kortere periode mellem opstillingsfrist og selve afstemningen.  

Som det er i dag går der 25 dage fra opstillingsfristen, til afstemningsperioden begynder. Denne periode afkortes med forslaget til 15 dage, blandt andet med den begrundelse, at store dele af aktiviteterne i forbindelse med valgkampen nu sker digitalt og dermed hurtigere.

Men også på grund af tilkendegivelser fra organisationen om at perioden, hvor organisationen går i valgkamp, er for lang.