Kravene til sygeplejerskers fleksibilitet er gået for vidt

Der trækkes store veksler på sygeplejerskers fleksibilitet under coronakrisen. Også for store nogen steder, mener Dansk Sygeplejeråd, der har bragt budskabet videre til Danske Regioner. Sygeplejerskers velvilje skal bruges med omtanke, og nu er den ikke gratis mere.

Oprettet: 24.04.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Nyt arbejdssted, nye kollegaer, længere vagter og nye opgaver. For mange sygeplejersker har coronaepidemien betydet markante forandringer i arbejdsdagen. Det har de været klar på, men arbejdspresset og kravet om fleksibilitet har også tæret. Det viser meldingerne fra Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Blandt andet oplever mange ikke, at der er blevet taget individuelle hensyn, når der flyttes rundt, lægges vagter og inddrages ferie.

”Der bliver nødt til at være nogle grænser for fleksibiliteten, hvis sygeplejerskerne skal kunne holde til det her i længden. Alle har accepteret det, fordi situationen var akut, hele landet var i en anden situation, men det her ser desværre ud til at vare længere, og for mange er situationen med meget stor fleksibilitet helt forståeligt ved at være uholdbar. Sygeplejersker har også et privatliv, som de skal have til at fungere,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hun har fortalt om medlemmernes oplevelser på et møde med Danske Regioner og opfordrer til, at arbejdsgiverne nu kigger ind i den næste fase.

”Politikerne bliver nødt til at se på, hvordan de fortsat kan motivere sygeplejerskerne i en situation, hvor de har skullet tåle virkelig mange forandringer, og hvor der fortsat vil være stort pres på. Her er det vigtigt, at der tages individuelle hensyn i planlægningen, og at det også kan mærkes økonomisk, når man udviser stor fleksibilitet.”

Mange har følt sig presset mod deres vilje

Tilbagemeldingerne fra medlemmerne bekræftes af en rundspørge blandt tillidsrepræsentanter i både regioner og kommuner. Den viser, at mange sygeplejersker har flyttet arbejdssted, og at en del af dem, som har gjort det, har følt sig presset til det.

Cirka tre ud af fem tillidsrepræsentanter (58%) svarer, at der er sygeplejersker, som har fået flyttet deres arbejdssted til eller fra tillidsrepræsentantens arbejdssted i forbindelse med Covid-19-epidemien. Det gælder 75 pct. i regionerne og 36 pct. i kommunerne. Af disse vurderer tre ud af fem (61%), at der er sygeplejersker, der har følt sig presset til at flytte arbejdssted mod deres vilje.

Det genkender Laila Mikkelsen, der er FTR-suppleant for sygeplejersker og radiografer på Aalborg Universitetshospital.

”Det hedder sig, at det er frivilligt, men det har vist sig, at det ikke altid er så frivilligt, som man kunne ønske sig. Særligt anæstesi- og intensivsygeplejerskerne har følt sig presset. Men alle har været sindssygt dygtige til at blive flyttet rundt,” siger hun.

Mangel på individuelle hensyn i vagtplanlægningen

Det er vurderingen fra et flertal af tillidsrepræsentanter i rundspørgen, at de højere krav til fleksibiliteten hos sygeplejerskerne under Covid-19-epidemien både har haft negativ indflydelse på sygeplejerskernes psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Ifølge Laila Mikkelsen har en konkret udfordring været vagtplanlægningen, som er blevet lavet langt væk fra den enkelte medarbejder.

”Der har været en imponerende fleksibilitet, men der er ikke blevet taget godt nok hensyn til den enkelte, og det har kostet dyrt for nogle. For eksempel hvis man bor 80 km fra arbejdspladsen, men bliver sat til at møde seks dag i træk. Der er det ikke nok at overholde overenskomsten, der skal også noget medmenneskelighed ind over.”

Læs mere om TR-rundspørge