Kredsformand Vibeke Westh stopper

Formand for Kreds Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd, Vibeke Westh, stopper som kredsformand med øjeblikkelig virkning.

Oprettet: 28.06.2019

Vibeke Westh har med øjeblikkelig virkning fralagt sig sin rolle som kredsformand og øvrige tillidsposter/hverv, hun måtte bestride på vegne DSR eller Kreds Hovedstaden. Indtil 31. august 2019 vil hun være til rådighed for at bistå Kreds Hovedstaden med at overlevere sine opgaver og besvare kredsens eventuelle spørgsmål.

Fratrædelsen kommer efter en sag om brug af organisationens midler. Der er fundet en løsning, som efter DSR’s opfattelse alt i alt genopretter forholdene, og der er taget afsæt i de rammer, som er fastlagt af kongressen.

1. kredsnæstformand Kristina Robins er tiltrådt som kredsformand for Kreds Hovedstaden.

Læs tidligere udtalelse fra formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, her.