Krisen forstærker behovet for sammenhæng i sundhedsvæsenet

DEBAT: Der skal være større fokus på det kommunale sundhedsvæsen, hvis vi vil styrke patientsikkerheden og hjælpe de svageste gennem coronaepidemien.

Oprettet: 15.05.2020

Debatindlæg af  Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstformand. DSR og Torben Hollmann, fmd. social- og sundhedssektor, FOA, som begge er medlemmer af bestyrelsen i  Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bragt i Altinget 15. maj, 2020
 

Under coronapandemien har statsministeren talt om at passe på de svageste borgere i samfundet. Enig.

Vi skal passe særligt på de ældre for vi ved nu, at mennesker med høj alder og mange samtidige sygdomme er dem, der er mest udsatte for covid-19.

Vores medlemmer, som arbejder i det kommunale sundhedsvæsen, går hver dag på arbejde netop for at varetage denne opgave. Og det skal også afspejles i de tiltag, der udspringer fra myndighederne.
 

Sundhedsvæsenet er mere end sygehuse

Der har – forståeligt nok – været et stort fokus på at sikre kapaciteten på sygehusene. Men det er i kommunernes hjemmepleje og på plejecentrene, at mange af de sårbare ældre, som vi frem for alt vil beskytte, befinder sig.