Kun 211 flere sygeplejersker ud af 1000

Landets regioner er ikke nået i mål med at opfylde regeringens målsætning om at ansætte 1000 flere sygeplejersker på hospitalerne, selvom der er fulgt ekstra ressourcer med til opgaven. Dybt problematisk, mener formand i DSR, Grete Christensen.

Oprettet: 20.04.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Claus Bech

Med en bevilling på 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner i de efterfølgende år, fik regionerne til opgave af regeringen at ansætte 1000 flere sygeplejersker for at vende en udvikling med stigende arbejdspres ved at ansætte flere sygeplejersker og give medarbejderne mere tid til patienterne.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen over resultatet af indsatsen viser, at der er ansat 211 flere sygeplejersker ud af de ønskede 1000 sygeplejersker på landets sygehuse med udgangen af 2021 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019.

”Lyt til sygeplejerskerne. De har hele tiden været tydelige på, at det er bedre løn og arbejdsvilkår, som arbejdsgiverne skal sætte ind med, hvis de vil rekruttere og fastholde sygeplejerskerne. Pengene er der, og nu må arbejdsgiverne komme i gang, hvis vi skal løse de enorme udfordringer i sundhedsvæsenet”, siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

DSR-formanden uddyber:

”Ingen kan være i tvivl om at sundhedsvæsenet står på en brændende platform, og derfor er det dybt problematisk for patienter og medarbejdere, at målet ikke er nået. Men det er vigtigt at huske, at der var en klar erkendelse af, at der var alt for travlt på sygehusene, da regeringen indgik aftalen med regionerne. Regeringens overordnede mål med indsatsen var at tage et skridt af gangen og vise at ved at  ansætte flere sygeplejersker, kunne man også fastholde flere på afdelingerne – fordi det  lægger en dæmper på arbejdspresset. Nu står vi her og kan konstatere, at der ikke er blevet flere sygeplejersker på hospitalerne end i 2019. I DSR er vi optaget af, at vi samlet set får det antal sygeplejersker, der skal til for at løfte opgaven på hospitalerne – det er den virkelige udfordring.”

DSR er på vej med 12 anbefalinger til at sikre nok sygeplejersker til fremtidens sundhedsvæsen, som præsenteres i uge 17. Samme uge afholdes en  politisk morgenkonference om manglen på sygeplejersker. Det foregår d. 29. april på Rigshospitalet.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.