Læger og sygeplejersker må ikke blive syndebukke

Politianmeldelser af læger er eksempel på en kedelig tendens, der kan ende med at forværre patientsikkerheden i en presset sygehussektor.

Oprettet: 11.10.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Læger og sygeplejersker bliver i stigende grad politianmeldt for fejlbehæftet behandling.
Foto: Lena Rønsholdt

Tirsdag blev to læger anmeldt til politiet af Styrelsen for Patientsikkerhed for at have været involveret i behandlingen af en 16-årige dreng, der døde af smitsom meningitis efter en fejlbehæftet behandling.

Det er det seneste eksempel i en ny tendens med at politianmelde og retsforfølge personale i sundhedsvæsenet.

For blot et par uger siden blev en yngre læge på Svendborg Sygehus dømt ved Landsretten for ikke at have journalført en behandling af en patient, som døde under en indlæggelse.

Det er ikke vejen at gå, hvis læger eller sygeplejersker, der i en presset hverdag forsøger at gøre deres bedste for patienterne, risikerer at blive dømt, hvis de begår en fejl, mener formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

”Vi må ikke ende med at lede efter syndebukke hver gang noget går galt i behandlingen af en patient. Men vi oplever flere anmeldelser af læger og sygeplejersker til politiet. Det er jo ingen, der går på arbejde for at slå ihjel. Så hvad ønsker vi at opnå med jagten på en syndebuk?,” siger Grete Christensen.

#detkuhaværetmig

Hun frygter, at sager som de seneste mod læger vil give et øget fokus mod at journalisere alle de mindre dele i en behandling, der ellers tidligere blev klaret mundtligt mellem læger og sygeplejersker.

På de sociale medier er støtten til de politianmeldte læger nærmest eksploderet. Under hashtagget #detkuhaværetmig bakker sundhedspersonale lægerne op – og giver udtryk for, at de nye sager kan udvikle sig til øget kontrol og mere bureaukrati, hvilket i sidste ende kan forværre patientsikkerheden.

”Det er ikke et holdbart sundhedsvæsen – eller arbejdsklima generelt – vi opbygger, hvis vi dokumenterer så massivt, at alle konstant skal stå på mål for fejl. Som sygeplejersker skal vi leve op til regler om omhu og samvittighed, men hvordan gør vi det, hvis vi kun har to minutter til hver patient?,” siger Grete Christensen.

”Læger og sygeplejersker skal lytte til hinanden”

Hun advarer mod, at skyld og politianmeldelser blive vilkåret samtidig med, at alt personale i sundhedsvæsenet i forvejen er presset til det yderste på grund af besparelser.

”Politikerne siger hvert år, at læger, sygeplejersker og plejepersonale skal nå mere på den samme tid. Hvordan vil politikerne have, at vi skal nå det uden at begå fejl? For det er en klar risiko, når der kun er en enkelt sygeplejerske på vagt på selv store afdelinger,” siger Grete Christensen.

Formanden betoner, at læger og sygeplejersker er dybt afhængige af hinanden under den daglige behandling af patienter. Samarbejdet mellem dem skal derfor bygge på en høj grad af tillid.

”Læger og sygeplejersker skal lytte til hinanden – og samlet sige fra, når de presses. Vi oplever, at mange sygeplejersker ikke længere kan genkende sig selv i det job, de valgte med hjertet. Og når de dygtige sygeplejersker vælger at forlade faget, så skabes der alvorlige tomrum i sundhedsvæsenet,” siger Grete Christensen, som mener, at det er vigtigt, politikerne handler, inden det ender med en offentlig gabestok.

Læs andre artikler relateret til emnet