Lange dage med mundbind og masker giver gener

Hudproblemer, hovedpine og åndedrætsproblemer. Det er nogle af de gener, som to ud af tre sygeplejersker oplever ved at bruge mundbind. Samtidig viser en TR-undersøgelse, at vejledningen for brug af FFP2/- masker ikke bliver overholdt. DSR opfordrer til, at der passes bedre på sygeplejerskerne.

Oprettet: 18.12.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Stort set alle sygeplejersker bruger lige nu mundbind i forbindelse med deres arbejde, og to ud af tre oplever gener i den forbindelse. De mest udbredte gener er hudproblemer, hovedpine og åndedrætsproblemer. Det fremgår af en ny medlemsundersøgelse fra DSR, der også viser, at hver femte sygeplejerske er påvirket af generne.

”Rigtig mange oplever gener ved at have værnemidler på i så mange timer, og det bliver man nødt til at tage alvorligt. Det skal være sikkert at gå på arbejde i sundhedsvæsenet, og medarbejderne skal have adgang til de rette værnemidler,” siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejeråd har i et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) opfordret til, at Arbejdstilsynet iværksætter et særligt tilsyn med brugen af værnemidler på sygehusene. Derudover har Dansk Sygeplejeråd også været i kontakt med Danske Regioner og flere styrelser for at få dem til at undersøge alternativer.

FFP-masker dagen lang

I brevet til beskæftigelsesministeren er der samtidig gjort opmærksom på nogle specifikke problemer med FFP2/3-maskerne, som især bliver brugt af intensivsygeplejersker. Ifølge retningslinjerne må FFP-maskerne kun bæres i op til tre timer i døgnet, men kan i nødsituationer bæres længere. Den undtagelse ser ud til at være blevet reglen flere steder. Dansk Sygeplejeråd får i hvert fald meldinger om sygeplejersker, der bærer masken i op til 10 timer dagligt og har gener af det.

”Corona er en særlig situation, men retningslinjerne er jo til af en grund, og det kan man ikke bare se stort på. Vi bliver nødt til at sikre, at personalet ikke bliver syge af at bruge de værnemidler, som skal beskytte dem,” siger Anni Pilgaard og fortsætter:

”Arbejdsgiverne må planlægge arbejdet, så sygeplejerskerne som udgangspunkt ikke arbejder mere end tre timer med maskerne på. Ellers må de købe masker med turboenhed (luftforsyning). Arbejdspladserne overholder tydeligvis ingen af delene.”

Anni Pilgaard henviser til en rundspørge blandt tillidsrepræsentanterne på landets intensivafdelinger. Her svarer 25 ud af 30 tillidsrepræsentanter på intensivafdelingerne, at det sker, at FFP2/3-maskerne bruges i mere end tre timer pr. vagt, og lige så mange oplyser, at der ikke benyttes åndedrætsværn med turboenhed.

Undersøgelsen viser også, at stort set alle tillidsrepræsentanter på intensivafdelingerne (28 af 30) har kollegaer, der oplever gener ved at bruge FFP-masker.

Se analysen om sygeplejerskers gener ved brug af mundbind

Se FTR-rundspørgen om brug af FFP2/3-masker på intensivafdelinger