Ledelsen på Køge Sygehus sat under tilsyn efter sag om unødig medicinering

Patienternes sikkerhed er blevet udfordret i Køge Sygehus løsning af deres ressourcemæssige problemer, konstaterer Styrelsen for Patientsikkerhed

Oprettet: 13.10.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter ledelsen på Køge Sygehus under tilsyn efter sagen om unødig medicinering af intensivpatienter, som kom frem i en række indslag i DR i august. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen kaldte medicineringen for en syg kultur i sundhedsvæsenet og konstaterede, at sygehuses driftsproblemer aldrig må løses med medicin. Den vurdering får nu opbakning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det er aldrig i orden at medicinere patienter uden en sundhedsfaglig grund. Vi vil nu bede sygehusledelse om at redegøre for hvordan de fremover vil sikre at det ikke sker igen.”

”Regionen har manglet rammer og opdaterede retningslinjer for hvordan man takler informationer fra Arbejdstilsynet med betydning for patientsikkerheden, så man sikrer den rette forankring af viden og kan handle rettigdigt på den”, siger Anette Lykke Petri, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter:

”Det er vores vurdering, at der er sket fejl på flere niveauer i denne sag. Regionen har således ikke sikret, at personalet har haft opdaterede retningslinjer. Mens sygehusledelsen ikke rettidigt har grebet ind, da de allerede i maj 2016 blev orienteret om at situationen generelt var belastet på intensivafdelingen på Køge Sygehus. Endelig har afdelingsledelsen også et ansvar i sagen, idet de burde have orienteret Sygehusledelsen om den øgede medicinering på et langt tidligere tidspunkt.” 

Styrelsen for Patientsikkerhed gik ind i sagen om Køge Sygehus efter DRs dækning i august. Styrelsen bad herefter ledelsen på Køge Sygehus om en udtalelse efter at Arbejdstilsynets rapport fra maj 2016 havde vist, at der på intensivafdelingen blev brugt beroligende medicin på patienter for at mindske arbejdspresset på afdelingens ansatte ved spidsbelastninger. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet svarene i sagen, hvor både sygehusets ledelse, afdelingsledelse og regionens koncern direktør er blevet hørt.

Tilsynssag mod ledelsen

Styrelsen finder det kritisabelt at patienternes sikkerhed er blevet udfordret i sygehusets løsning af deres ressourcemæssige problemer. Det er derfor besluttet at oprette en tilsynssag på ledelsesniveau på Køge Sygehus. Styrelsen ønsker bl.a. en redegørelse for hvordan man på Køge Sygehus fremadrettet sikrer sig at øverste ledelse bliver informeret og inddraget i tilfælde hvor patientsikkerheden potentielt kunne komme i fare på grund af arbejdsmiljø/ressourceproblemer.

Desuden vil styrelsen bede om en redegørelse for hvordan det fremadrettet bliver sikret at afdelingsledelserne kontakter sygehusledelsen når der opleves arbejdsmiljømæssige problemer med betydning for patientsikkerheden.

Formand for Dansk Sygeplejeråd kalder styrelsen afgørelse for et afgørende anerkendelse af at der har været tale om et ledelsesmæssigt svigt på Køge Sygehus.

“Sygeplejerskerne på Køge Sygehus har påtalt arbejdsmiljø problemer længe før sagen om unødig medicinering kom frem, men ledelsen har ikke i tilstrækkelig grad handlet på de informationer, de fik. Der er blevet drevet rovdrift på medarbejderne og skruet på selv de medicinske skruer for at frigøre ressourcer, og det er helt uacceptabelt og har udfordret patienternes sikkerhed,” siger Grete Christensen.

Hun fremhæver, at sagen på Køge Sygehus viser, hvor stor betydning det har, at kvaliteten i sundhedsvæsenet udvikles gennem en læringskultur, hvor fejl og utilsigtede hændelser indberettes af sundhedspersonalet, i forventning om at ledelsen tager indberetningerne alvorligt og sørger for at rette op på fejlene og undgå gentagelser. En vurdring som sundhedsminister Sophie Løhde har understreget på samråd om Køge-sagen i Folketinget i dag.

Kilde: stps.dk