Lederforeningen skal have ligeløn

Honoraret til Lederforeningens næstformand løftes, så det kommer på niveau med kredsnæstformændenes løn. Det vedtog kongressen torsdag.

Oprettet: 19.05.2022
Helle Lindberg, hli@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen

Ligeløn er en mærkesag i Dansk Sygeplejeråd – og det princip skal også gælde for de politisk valgte i fagforeningen. Det slog kongressen fast torsdag middag, da et flertal vedtog et forslag om at hæve honoraret til Lederforeningens næstformand.

Det vedtagne forslag var et ændringsforslag stillet af formand Grete Christensen. Ændringen var et svar på det oprindelige forslag, hvor der blev udtrykt ønske om, at honoraret til både formand og næstformand i Lederforeningen skulle justeres, så det bedre reflekterede posternes ansvarsområder.

Med ændringsforslaget vil honoraret for Lederforeningens næstformand blive løftet, så det fremover vil være på niveau med den løn, som næstformændene i kredsene får.

Ligeløn – men med omtanke for økonomien

I debatten udtrykte samtlige talere sympati for forslaget om, at der skal være ligeløn i Lederforeningen. Og en anerkendelse af, at det har været svært at rekruttere kandidater til næstformandsposten i Lederforeningen, fordi de fleste ledere vil opleve en lønnedgang ved at blive valgt til posten. Det gjaldt ikke mindst formand Grete Christensen, der dog også brugte sin tid på talerstolen til at mane til omtanke for økonomien i DSR.

”Jeg under bestemt formanden i Lederforeningen en højere løn, men jeg må påpege, at der er forskel på formandsposter – og så må vi bare være på det rene med, at vi med dette forslag på den ene side melder ud, at vi skal passe på pengene, imens vi på den anden vil hæve honorarer,” sagde Grete Christensen.

Kongressen vedtog altså, at næstformanden for Lederforeningen hæves til samme niveau som næstformændene i kredsene, mens der ikke sker ændring for formanden for Lederforeningen.

Kongressen vedtog også, at fratrædelseshonorar for politisk valgt ikke kan forsinkes, men skal følge fratrædelsestidspunktet.

Her kan du se honorarerne for frikøbte politikere i DSR

Læs også: