Ledige studiepladser er en katastrofe for sundhedsvæsenet

DEBAT: Det er sørgeligt, at unge dropper sygeplejerskefaget, for det er en meget meningsfuld uddannelse og helt unik, fordi sygeplejersker hver dag gør en forskel i andre menneskers liv. Og der er brug for flere sygeplejersker, skriver næstforkvinde Dorthe Boe Danbjørg og forperson i SLS, Charlotte Gøtstad Sørensen.

Oprettet: 29.07.2022
Foto: Søren Svendsen

Debatindlæg af næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, og Charlotte Gøtstad Sørensen, forperson i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, bragt i Jyllands-Posten fredag d. 29. juli, 2022

Mens Danmark er helt i gult over Jonas Vingegaards sejr i Tour de France, blinker de røde advarselslamper i Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning på grund af dette års optagelse til sygeplejerskeuddannelserne landet over.

Professionshøjskolerne har netop sendt besked til 3323 unge om, at de er optaget på sygeplejerskeuddannelsen. Men der er 4293 studiepladser, og ifølge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er der mange ubesatte studiepladser.

For i år har hele 28 procent færre søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen, og der er optaget 19 procent færre nye studerende.

Det er en helt ny udvikling, og derfor bør alarmen få os alle til at stoppe op. For det er en katastrofe for vores sundhedsvæsen, som allerede er udfordret af mangel på sygeplejersker i en grad, så patienter venter kritisk længe på behandling og sengepladser lukkes ned for at få aktiviteter og vagtskemaer til at hænge sammen.

Vi håber, at mange vil tage imod opfordringen om at søge de ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen, for ingen kan være i tvivl om, at vi har brug for flere sygeplejersker.

Udviklingen er gået i den forkerte retning igennem flere år, og vi har længe advaret om underfinansieringen af sundhedsvæsenet, det historiske lønefterslæb for sygeplejersker og det voksende arbejdspres på mange afdelinger. Og vi har set, at et stigende antal ubesatte sygeplejerskestillinger i disse år driver mange sygeplejersker til at overveje og handle på ønsket om et mere balanceret arbejdsliv og en løn, der står i et rimeligt forhold til det ansvar og de opgaver, som de løfter.

Det er sørgeligt, at unge dropper sygeplejerskefaget, for det er en meget  meningsfuld uddannelse og helt unik, fordi sygeplejersker hver dag gør en forskel i andre menneskers liv – et ønske, som mange unge har til deres fremtidige beskæftigelse. Samtidig åbner uddannelsen rigtig mange muligheder for faglig og personlig udvikling for den enkelte og et rigt og afvekslende arbejdsliv.

Netop derfor har sygeplejerskeuddannelsen traditionelt været søgt af rigtig mange i årenes løb – og ofte flere end der har været studiepladser til. Vi tror også, at uddannelsen og det meningsfulde arbejde er forklaringen på, at der stadig er så mange, der trods alt stadig søger uddannelsen.

Det er helt sikker ikke lønnen, der lokker. For traditionelle kvindefag som sygeplejerske og pædagog har en livsindkomst, som er 2,6 millioner kroner lavere end mandefag. Sygeplejerskerne har et historisk lønefterslæb i forhold til traditionelle mandefag på samme niveau.

Det er blevet et problem i en tid, hvor løn viser sig at fylde mere i de unges studievalg end hidtil antaget. En ny, anonym undersøgelse blandt gymnasiestuderende fra Tænketanken DEA viser, at ”løn, interesse for uddannelsen og uddannelsesbyens størrelse” er de faktorer – i prioriteret rækkefølge - der har størst betydning for gymnasieelevers uddannelsesvalg.

Vi har sagt det så længe! Det handler om løn-, arbejdsvilkår og gode fremtidsudsigter. Og nu har de unge uddannelsessøgende i den grad også råbt højt om det! 

Det er vigtigt at slå fast, at det i den grad er okay, at de unge går efter uddannelser som sikrer fremtidsmuligheder med gode løn- og arbejdsvilkår! Vi ville bare sådan ønske, at sygeplejeuddannelsen også kunne garantere det. 

Men det bliver ikke bedre af at vi taler om det. Der skal handles, og der skal handles NU!

Derfor opfordrer vi politikerne til at have de aktuelle optagelsestal i baghovedet, når Lønstrukturkomiteen nærmer sig en konklusion: Der må og skal ske noget med sygeplejerskernes løn.

Og den positive nyhed er netop, at der rent faktisk kan gøres noget ved det. Politikerne kan sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår, så flere vil søge uddannelsen, blive på uddannelsen og blive i sygeplejefaget efterfølgende.

Læs debatindlægget i Jyllands-Posten