Ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen

77 % af sygeplejerskeuddannelserne har ubesatte studiepladser. Dansk Sygeplejeråd kalder tallene alarmerende.

Oprettet: 27.07.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

I forbindelse med, at de videregående uddannelser har sendt optagelsesbreve ud til studerende landet over, er 3323 nye studerende blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Med i alt 4293 studiepladser til rådighed betyder det, at ikke alle studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen er fyldt op - faktisk har hele 77 procent af uddannelsesstsederne ubesatte studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen. Det er ikke set i mange år men er en konsekvens af, at sygeplejerskeuddannelsen i år har haft et fald i ansøgerantal på 28 procent.

Katastrofal udvikling

Dansk Sygeplejeråd håber, at de ledige pladser  bliver fyldt op i den kommende tid, men næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, kalder udviklingen katastrofal og advarer om, at det vil få konsekvenser:

”Jeg ønsker alle, der har fået en studieplads tillykke! Uddannelsen giver fantastiske muligheder for en selv, og man vil også som sygeplejerske betyde meget for andre mennesker og for folkesundheden i det hele taget.Det er ingen hemmelighed, at der er brug for hver og en, og derfor slår jeg alarm, fordi der nu er tomme studiepladser. Tomme studiepladser betyder jo ikke kun tomme stole i klasselokalerne, men også, at der vil være endnu færre sygeplejersker til at tage sig af patienterne, og at operationsstuer også kommer til at ligge tomme hen i fremtiden” siger hun.
 

Behovet er større end søgningen

Det er særlig problematisk for sundhedsvæsenet som et hele, fordi antallet af studiepladser er afstemt efter behovet. Det er stigende og derfor er dimensioneringen øget med 2 procent siden sidste år, forklarer Dorthe Boe Danbjørg:

”Vi ser allerede nu konsekvenserne af sygeplejerskemanglen, og det vil bare blive forstærket, hvis vi ikke kan få sygeplejersker til de mange ubesatte stillinger. Jeg frygter , at ventetiderne bliver længere og at operationer udskydes og flere senge skal nedlægges. For sygeplejerskerne betyder det, at de, der er tilbage, har færre kolleger, og det gør arbejdsvilkårene endnu dårligere og vagterne flere. Dermed risikerer denne udvikling at drive endnu flere væk fra sygehusene.”

Charlotte Gøtstad Sørensen, forperson i Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning (SLS) deler bekymringen:

"Vi sygeplejestuderende efterlyser i den grad politisk handling og undrer os over tavsheden fra landets politikere. Et fremtidigt arbejdsliv, som bliver mere og mere præget af travlhed, for få kolleger og dårligere mulighed for at udfolde hele vores sygeplejeuddannelse - det er ikke en fremtid, som rekrutterer eller fastholder særlig mange af os! Hvordan kan politikerne ignorere de alarmerende lave ansøger- og optagelsestal?" spørger hun.

De ledige studiepladser er del af en udvikling, som har været undervejs i flere år. Grafik: DSR

De ledige studiepladser er del af en udvikling, som har været undervejs i flere år. Grafik: DSR.

Holder øje med frafaldet

For at få fyldt pladserne op på uddannelsen vil flere 2. og 3. prioritetsansøgere blive optaget. Og selvom forpersonen for SLS understreger, at de er lige så velkomne på uddannelsen, så er det en udvikling, hun vil holde øje med:

"Er man blevet optaget på sygeplejeuddannelsen som sin 2. eller 3. prioritet, har man formentlig været lidt ekstra i tvivl og gjort sig særligt mange tanker. Derfor kan jeg godt være bekymret for, om vi kommer til at se et øget frafald, når de nye studerende møder virkeligheden i praktikforløbene."

Dorthe Boe Danbjørg og Charlotte Gøtstad Sørensen retter derfor en fælles appel til arbejdsgiverne om at prioritere de nye sygeplejerskestuderende:

”Det har aldrig været vigtigere at sikre de sygeplejerskestuderende en god praktiktid, hvor de  kan føle sig trygge og hvor både vejledere og studerende har tid til at omsætte teori til praksis”, siger de samstemmende.

”Lønvilkårene er en anden stor udfordring. Vi ved, at de unge også har livsindkomsten i tankerne, når de vælger studie. Politikerne kan derfor bidrage til at øge søgningen til sygeplejerskeuddannelsen ved at gøre noget ved sygeplejerskernes lønefterslæb, påpeger Dorthe Boe Danbjørg.