Løn ryddede bordet til valgdebat på Riget

DSR holdt torsdag valgmøde på Rigshospitalet. Her var sygeplejersker mødt op for at lytte og stille spørgsmål til seks folketingskandidater. Ingen kunne efterfølgende være i tvivl om, hvad der fylder mest hos sygeplejerskerne.

Oprettet: 27.10.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Foto: Bax Lindhardt

Skal sygeplejerskerne have mere i løn? Og hvordan skal det foregå? Det var det altdominerende tema, da Dansk Sygeplejeråd torsdag inviterede til valgmøde på Rigshospitalet.

Med til at debattere var Magnus Heunicke (S), Pia Olsen Dyhr (SF), Rosa Lund (Enhedslisten), Christina Thorholm (Radikale Venstre), Monika Rubin (Moderaterne) og Bo Sandroos (Venstre).

De havde alle bud på, hvordan de vil løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, herunder diverse akutpakker. Sygeplejerskerne i salen havde dog fået nok af midlertidige løsninger og tillæg for overarbejde. sygeplejersker_valgdebat

Som en sygeplejerske fra en afdeling med kræftsyge børn formulerede det:

”Det I siger til os er: Vi vil have lov til at piske jer, og det vil vi gerne betale jer for.”

En anden pointerede, at på et tidspunkt har problemerne været akutte så længe, at de bliver kroniske. I 2018 var hun ny i faget, og allerede dengang kunne man ikke gennemføre en lockout på Rigshospitalet i forbindelse med OK18, da de fleste afdelinger simpelthen ikke var i stand til at stille et nødberedskab.  

Løsningerne skal være vedvarende

Flere af kandidaterne var enige i, at der skal vedvarende lønstigninger til.

”Jeg tror ikke, at vi kan løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, uden også at løse problemerne med lønnen. De to ting hænger sammen,” sagde Rosa Lund fra Enhedslisten.

Pia Olsen Dyhr fra SF var på samme linje:

”Vi er også klar til at kigge ud over det, lønstrukturkomiteen kommer med. En ting er ligeløn – det er en bunden opgave. Men vi skal også gøre noget ved vores sundhedsvæsen.”

Ifølge Magnus Heunicke er det ikke et enten eller. Der skal ske noget både på den korte og den lange bane. Han henviste til det udspil, Socialdemokratiet netop er kommet med. Med det afsættes der tre milliarder kr. til ekstra  i løn frem mod 2030. Det skal være med til at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne og rette op på de skævheder, som den danske model ikke selv kan løse.   

”Good luck til den, som tror, at sygeplejerskerne siger ja til nogen som helst overenskomst, hvis der ikke kommer et lønløft,” som han formulerede det.heunicke

Snak om deltid er en rød klud

I Moderaternes akutpakke til sygehusene er lønløftet betinget af, at sygeplejersker er eller går på fuldtid. Den model var der stor modstand mod i salen.

Som en sygeplejerske sagde:

”Jeg har aldrig arbejdet under 37 timer, selv om jeg har været ansat i 33 timer. Jeg synes, at det er tarveligt, at I bliver ved med at tale om deltid uden at se på, hvor mange timer, der i virkeligheden ligger bag.”

Andre fremhævede at mange går ned i tid for overhovedet at kunne blive i faget. De skal ikke straffes. Derfor skal lønstigninger ske på grundlønnen, og ulempetillæg skal ikke tælles med, når man sammenligner lønninger.

Det var også en af udgangsreplikkerne til politikerne fra DSR-formand Grete Christensen:

”De ting, I sætter i gang i Folketinget i den kommende tid, er utroligt afgørende for sundhedsvæsenet.”

”Der skal noget på grundlønnen til alle. Det nytter ikke at give til nogle, for mens man gør det, forsvinder de bare andre steder. Og så skal man huske på alle de nætter, hvor sygeplejerskerne ikke sover i deres egen seng, eller ikke kan være sammen med deres familie.”

Se valgmødet her