Lønstigninger på lønsedlen i oktober

Når lønsedlen kommer sidst i oktober, vil sygeplejersker ansat i regioner og kommuner se en lønstigning. Stigningen kommer på baggrund af de seneste overenskomstforhandlinger

Oprettet: 03.10.2016
Maya Bille, mbi@dsr.dk

I slutingen af måneden, når sygeplejersker i regioner og kommuner får næste lønseddel i hånden, vil de opdage at deres løn er steget. Per 1. oktober 2016 blev sygeplejerskernes løn nemlig reguleret med de generelle lønstigninger, som blev aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger og udmøntningerne fra reguleringsordningen.

 

Lønstigninger i regionerne og kommuner

Det betyder, at sygeplejersker ansat på det regionale område i gennemsnit får omkring 200 kroner ekstra om måneden, mens en ledende sygeplejerske på et sygehus i gennemsnit får lidt over 250 kroner ekstra måneden. Beløbet varierer for den enkelte sygeplejerske. Det sker, fordi der på det regionale område udmøntes samlet 0,73 procent i alt i lønstigninger den 1. oktober 2015.

Er man sygeplejerske ansat på det kommunale område, får man i gennemsnit omkring 250 kroner ekstra om måneden, mens en ledende sygeplejerske i en kommune i gennemsnit får lidt over 300 kroner ekstra om måneden. Igen vil beløbet være forskelligt fra sygeplejerske til sygeplejerske. På det kommunale område udmøntes der 0,88 procent i alt.

Forskellen mellem regioner og kommuner skyldes, at profilen i forligene er forskellig, og at lønudviklingen har været forskellig på de to områder. Derfor er reguleringsordningen forskellig sektorerne imellem.

Næste gang lønnen reguleres er 1. januar 2017, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 1,2 procent på både det regionale og det kommunale område.

Hvad er reguleringsordningen?

Reguleringsordningen har eksisteret i sin nuværende form i 1987. Formålet med reguleringsordningen er at sikre en relativt ensartet lønudvikling mellem den offentlige sektor på den ene side og det private arbejdsmarked på den anden side.

Historisk har reguleringsordningen oftest trukket lønudviklingen i det offentlige i positiv retning, men i takt med den meget bratte opbremsning i verdensøkonomien og den økonomiske krise generelt, er lønudviklingen i det private de seneste år bremset voldsomt op, hvilket betyder, at reguleringsordningen har udmøntet negativt på det offentlige område.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det såkaldte privatlønsværn aftalt. Det medfører, at hvis de offentlige lønninger stiger mere end de private, skal stigningen modregnes 100 procent, mens udmøntningen stadig er 80 procent, hvis de private lønninger stiger mere end de offentlige.

 

Læs også: