Lønstrukturkomiteen klar til at gå i gang

Regeringen har i dag lanceret kommissoriet for lønstrukturkomiteen. DSR-formand Grete Christensen er udpeget af FH til en plads i komiteen.   

Oprettet: 08.10.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk og Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard offentliggjorde fredag kommissoriet for den lønstrukturkomité, som skal se på lønstrukturen på det offentlige område – herunder rammerne for sygeplejerskernes løn.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har fået tildelt en af pladserne på vegne af FH, og hun siger:

”Sygeplejerskerne har med sommerens strejke vist, hvor store frustrationerne er omkring sygeplejerskernes løn. Det understreger nødvendigheden af at få gjort noget ved den offentlige lønstruktur. Lønkommissionen viste i 2010, at særligt de kvindedominerede mellemlange, videregående uddannelser har et lønefterslæb i forhold til de mandsdominerede. Det er en af de ting, der bliver vigtigt at arbejde med for komiteen. Jeg forventer også, at der afsættes penge i Folketinget til at løfte nogle af disse grupper - måske ikke med ét slag men så over en periode. Hvis det skal lykkes at ændre på de relationer, der findes nu, er det vigtigt, at politikerne afsætter penge til at skabe en forandring. Ligestilling og ligeløn er en menneskeret, og derfor er det så vigtigt at kæmpe for at vi også i Danmark kan leve op til disse rettigheder.”

Lønstrukturkomiteens anbefalinger skal ligge klar inden udgangen af 2022, og med regeringens lancering af kommissoriet, er rammerne for arbejdet nu sat.

”Nu har vi en historisk chance for at få gjort op med den urimelige lønforskel mellem kvindedominerede fag og traditionelle mandsdominerede fag. Vi har i Dansk Sygeplejeråd kæmpet for det her i lang tid, og nu skal arbejdet blive til virkelighed. Det bliver der sat nogle sat nogle gode og fornuftige rammer for med kommissoriet, hvor der blandt andet er fokus på uddannelsesniveau, opgaver og ansvar og på tjenestemandsreformen fra 1969,” siger Grete Christensen.

Lønefterslæb hos kvindedominerede MVU-grupper

Grete Christensen roser, at arbejdet i lønstrukturkomiteen ikke starter fra nul, men skal tage afsæt i den viden, der allerede eksisterer fra Lønkommissionen i 2010. Derudover er der også historiker Astrid Elkjærs rapport om løn til de kvindedominerede grupper.

”Meget af dokumentationen er allerede på plads, og vi ved, blandt andet, at der særligt for de mellemlange videregående uddannelser er et lønefterslæb for de kvindedominerede fag. Det er afgørende at finde en løsning på, ellers er vi lige vidt.” 

Se alle medlemmer af Lønstrukturkomiteen 

Link til kommissoriet for Lønstrukturkomiteen