Lovgivning skal sikre mere barsel til mænd

Ligestillingsminister Ellen Trane Nørby ser gerne at flere mænd tager barsel. Det er en af måderne at fremme ligestilling. Hun vil gøre det ved at sætte fokus på de gode eksempler. Et fint initiativ, men det batter ikke. Der skal lovgivning til, hvis man vil rykke noget, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 26.02.2016
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

Flere mænd skal have mulighed for at tage barselsorlov. Det mener ligestillingsminister Ellen Trane Nørby kan være med til at give mere ligestilling i familie- og arbejdslivet. I et nyt ligestillingsudspil vil hun derfor sætte fokus på de gode eksempler. Det skal ske ved at fortælle om de virksomheder, der giver mulighed for, at deres mandlige medarbejdere kan komme barsel.

I Dansk Sygeplejeråd er Grete Christensen helt enig i, at mere barsel til mænd kan have en rigtig god effekt i forhold til at sikre mere ligestilling, men hun mener ikke, at ministerens model kommer til at rykke noget som helst. Det gjorde hun også klart fredag morgen over for P4-lyttere.

”Det er et vagt udspil, der ikke vil batte ret meget. Hvis vi skal rykke noget, er der brug for, at mænd sikres mere barsel gennem lovgivning. Så det ikke kan betale sig for familierne, at far ikke tager en del af barslen,” lyder reaktionen fra Grete Christensen.

Nabolande foran
Ser man på vores nabolande, er andelen af mænd, der tager sig af deres babyer, langt større end i Danmark. I Norge tager far 21 procent af barslen, i Sverige er det 25 procent, og i Island tager fædrene mere end 28 procent af den samlede orlov. I Danmark tager mændene blot 10 procent af barselsorloven. Det viser tal fra en endnu ikke offentliggjort rapport fra Cevea.

”Vi tror på, at mænd gerne vil være sammen med deres børn, men det kræver at de reelt også har muligheden for det. At det ikke er økonomiske vilkår eller rettigheder, der spænder ben,” siger Grete Christensen, der samtidig ser det som en samfundsmæssig fordel – også for kvinderne.

”I dag kan man tydeligt se, at kvindernes værdi på arbejdsmarkedet set på lønindkomst bliver mindre i forbindelse med, at de får børn. Det gør mænds ikke. Derfor er det nødvendigt, at vi gør arbejdet mere lige både i familien og på arbejdsmarkedet.

En ekstra bonus for familierne er desuden, at det kan mindske antallet af skilsmisser. I Island faldt skilsmisseraten med omkring 50 procent, da fædrene begyndte at holde deres øremærkede del af barslen.

Læs mere om ministerens udspil her.

Læs også, hvad DSR mener om ligestilling og ligeløn her.